Rybník Lhéta – rybařina Jihomoravský kraj

0
1000

Rybník Lhéta – rybařina Jihomoravský kraj – Nachází se na severním okraji obce u sportovního areálu. Dojde se k němu z návsi ulicí Za Kostelem. Pořádá se na něm ročně několik rybářských soutěží a o vánocích i prodej ryb. Na ostrůvku na okraji rybníka stojí vysoký zastřešený dřevěný sud z bývalé octárny, který dnes slouží jako sklad materiálu a občerstvení při rybářských akcích. Před ním je i posezení ve stínu zdejších vrb a topolů. Rybník Lhéta je perfektně zarybněný nádhernými rybami. Rybník Lhéta tak rybářům nabízí vše, co by ideální soukromý revír nabízet měl.

 

Rybník Lhéta – rybařina Jihomoravský kraj – Ryby

 • Amur, Candát, Kapr, Lín, Pstruh obecný, Štika, Sumec, Tolstolobik, Úhoř

 

Rybník Lhéta – Způsoby lovu

Muškaření, Dírky”chyť a pusť”, “chyť a vezmi”

 

Rybník Lhéta – Ceny povolenek

DRUH POVOLENKY CENA OPRÁVNĚNÍ POVOLENKY
Denní 150 Kč chyť a pusť
Denní 300 Kč 1 ks ušlechtilé ryby (3 pstruzi = 1 ušlechtilá ryba)
Děti do 15-ti let 50 Kč chyť a pusť
Děti od 15-ti let 300 Kč 1 ks ušlechtilé ryby (3 pstruzi = 1 ušlechtilá ryba)
Roční (pro členy klubu a místní) 1000 Kč 4 ks ušlechtilé ryby (3 pstruzi = 1 ušlechtilá ryba)
Roční CHYŤ a PUSŤ 1000 Kč chyť a pusť
Roční 2000 Kč 4 ks ušlechtilé ryby (3 pstruzi = 1 ušlechtilá ryba)

 

Rybník Lhéta – Kontakt

Klub Lhéta o.s.

Za kostelem 37

Přísnotice

664 63

mobil: 604 350 050

 

Rybník Lhéta – mapa

Rozloha revíru: 1 ha

Kraj: Jihomoravský

UBYTOVÁNÍ V BLÍZKOSTI DO 5KM

NEJLEPŠÍ UBYTOVÁNÍ V BLÍZKOSTI REVÍRU

Rybník Lhéta – Pravidla a omezení

Rybářský řád – sportovní revír „LHÉTA“

 1. Sportovní těžba je povolena jen na povolenky vydané provozovatelem sportovního revíru „LHÉTA“ a smí být prováděna jen způsobem odpovídajícím zásadám výkonu rybářského práva, ochrany ryb a jiných vodních živočichů, jakož i ochrany přírody.
 2. Převzetím povolenky k těžbě bere rybář na vědomí a souhlasí s tímto řádem.
 3. Při těžbě udicí se smí používat nejvýše dvou prutů , každý o dvou návazcích opatřených jednoháčky bez protihrotu. Při přívlači je povoleno lovit jen jedním prutem, přičemž nesmí být nastražen další prut. Při těžbě musí mít rybář stanovenou výbavu(vyprošťovač háčků, metr, dostatečně velký podběrák, podložku pod ryby). Pokud lovící přechovává ulovené ryby živé,musí mít vlastní vezírek s kruhy, nebo jiné vhodné zařízení, které ryby nepoškozuje.
 4. Při lovu ryb na položenou je nutno,aby lovci udržovali mezi sebou vzdálenost aspoň 3m.Při lovu přívlačí je nutno dodržovat mezi lovci vzdálenost 20 m, nedohodnou-li se lovci jinak.
 5. Zakazuje se jakékoliv poškozování sudu, nástěnky,vodních staveb a břehového opevnění. Je zakázáno manipulovat s kamenným opevnění, přemisťování jednotlivých kamenů a vytváření nových těžebních míst. Je zakázáno prořezávání stromů, keřů, rákosí.
 6. Lovci musí být při lovu udicí u prutů přítomni tak, aby v případě potřeby mohli s nimi okamžitě manipulovat.
 7. Je zakázáno rozdělávání ohňů bez vědomí hospodáře. Stanování je povoleno jen na místech k tomu určených. Gril na dřevěné úhlí se smí používat s vědomím hospodáře.
 8. Každý lovec ryb musí mít vždy u sebe platnou povolenku. Množství a počet přivlastněných ryb stanoví druh povolenky. Při ponechání si úlovku je lovec povinen tuto skutečnost zapsat ihned do záznamu s označením druhu,délky v centimetrech a času ulovení.
 9. Při vylovení ryby je rybář povinen zacházet s ní šetrně. Při manipulaci s ulovenou rybou na břehu musí být použita navlhčená podložka zabraňující poškození ryby. Ryby které nedosahují stanovené míry musejí být šetrně vráceny do vody. Jakékoliv opracování ulovených ryb u vody je přísně zakázáno.
 10. Při ulovení štiky , cejna , karase, a sumce je rybář povinen odevzdat každý kus této ryby hospodáři.
 11. Ryba uložená ve vezírku se považuje za ponechanou. Je zakázáno vyměňovat ve vezírku uložené ryby. Není dovoleno používání společných vezírků. Je zakázáno darovat rybu přímo u vody.
 12. Při zasakování (ponechání si) ulovené ryby v rozsahu povolenky(1ks kapra, nebo 3ks pstruha) platnost povolenky končí. Rybář je povinen vyplnit ponechanou rybu do povolenky a tuto ihned odevzdat hospodáři, nebo vhodit do určené schránky. Poté si může rybář zakoupit další povolenku a pokračovat dále v těžbě.
 13. Čeřínkování je celoročně zakázáno.
 14. Vyplněnou povolenku musí držitel povolenky vrátit po ukončení rybolovu hospodáři, popřípadě do schránky umístěné na nástěnce revíru.
 15. Oprávněné osoby k lovu jsou povinny poskytovat kontrolním orgánům – rybářské stráži,policii účinnou pomoc a podporu při kontrolní činnosti na revíru.
 16. Hospodář si vyhrazuje právo odmítnout prodat povolenku bez udání důvodu.
 17. Porušování kterékoliv části rybářského řádu na sportovním revíru ,,LHÉTA” bude hospodářem řešeno dle závažnosti přestupku domluvou nebo odebráním povolenky k lovu. Při obzvláště závažném porušení řádu bude ihned přivolána POLICE ČR.

Doba lovu:

 • v měsíci lednu, únoru, březen,listopadu a prosinci od východu po západ slunce
 • v měsíci dubnu, září a říjnu od východu po západ slunce
 • v měsíci květnu, červnu, červenci a srpnu od 4:00 do 23:00 hod

Vyhrazené dny k lovu: středa, sobota, neděle a státní svátky + 31.12.

Počet prutů použitých při lovu

 • do 15-ti let: 1
 • nad 15 let: 2

Doba hájení dravců: od 1.1. do 15.6.

Lovné míry ryb:

 • kapr obecný: 45 – 60 cm
 • amur bílý: 55 – 70 cm
 • sumec velký: bez omezení cm
 • úhoř: 60 cm
 • štika obecná: bez omezení cm
 • pstruh: 30 cm
 • candát: celoročně hájen
 • tolstolobik: 40 cm
 • lín: celoročně hájen

Chování při lovu

 1. Osoby oprávněné k lovu ryb jsou povinny kontrolním orgánům poskytnout podporu a pomoc při výkonu funkce,dále umožnit kontrolu zavazadel a vozidel.
 2. Je zakázáno ničit stromy a keře v okolí rybníka, především tyto stromy a keře ořezávat za účelem zhotovení vidliček.
 3. Zákaz lovu přívlačí.
 4. Ostatní zásady dle platného řádu MRS.
 5. Při zjištění porušení rybářského řádu bude odebrána povolenka.
 6. K lovu je oprávněn člen klubu Lhéta a držitel povolenky vydané klubem Lhéta.
 7. Osoby oprávněné k lovu ryb jsou povinny každý úlovek, který si chtějí ponechat, okamžitě zapsat do lístku nebo povolenky.
 8. Rybáři mladší 15-ti let musí být v doprovodu zákonného zástupce nebo držitele platné klubové povolenky staršího 18-ti let.
 9. Osoby oprávněné k lovu ryb jsou povinny odevzdat povolenku do 15.1. následujícího roku hospodáři klubu.

Počet úlovků na 1 den

 • 1 ks ušlechtilá ryba
 • 3 ks pstruh = 1 ks ušlechtilá ryba

Zakoupením klubové povolenky se vyjadřuje souhlas s tímto rybářským řadem.

Další revíry v Jihomoravském kraji

BEZ KOMENTÁŘE