Svazové rybářské pstruhové revíry – Praha

0
266

 

1. 403 001 BOJOVSKÝ POTOK 1 10,0 km 2,00 ha
2. 403 002 KOCÁBA 1 20,0 km 7,00 ha
3. 403 003 KOCÁBA 2 10,0 km 3,00 ha
4. 403 005 PITKOVICKÝ POTOK 1 20,0 km 3,00 ha
5. 403 006 RADOTÍNSKÝ POTOK 1 10,0 km 2,00 ha
6. 403 014 SÁZAVA 11 P 3,0 km 9,00 ha
7. 403 015 SÁZAVA 12 P 2,0 km 6,00 ha
8. 403 016 SÁZAVKA 1 P 13,0 km 3,00 ha
9. 403 007 SVINAŘSKÝ POTOK 1 16,0 km 2,00 ha
10. 403 008 ÚNĚTICKÝ POTOK 7,0 km 2,00 ha
11. 403 009 VLKÁNČICKÝ POTOK 1 12,0 km 2,00 ha
12. 403 011 VÝMOLA 2 10,0 km 2,00 ha
13. 403 012 ZÁHOŘANSKÝ POTOK 1 12,0 km 3,00 ha

 

403 001 BOJOVSKÝ POTOK 1

GPS Z: 49°54’32.526″N, 14°23’13.231″E, K: 49°51’1.188″N, 14°12’20.414″E
Přítok Vltavy. Od silničního mostu Praha-Štěchovice (cca 200 m proti proudu od soutoku s Vltavou) až k pramenům. Celý revír a všechny přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

403 002 KOCÁBA 1

GPS Z: 49°51’7.183″N, 14°24’23.311″E, K: 49°46’29.516″N, 14°12’24.682″E
Přítok Vltavy. Od mostu silnice Štěchovice – Štěchovická elektrárna před ústím do Vltavy ve Štěchovicích až k soutoku Kocáby s Kotenčickým potokem. K revíru patří úsek Kotenčického potoka od vtoku do Kocáby až k hrázi rybníka Strž pod obcí Stará Huť. V úseku od mostu silnice Štěchovice – Štěchovická elektrárna před ústím do Vltavy ve Štěchovicích až k jezu “Hořejšák” v obci Štěchovice (cca 1000 m proti proudu Kocáby, GPS 49°50’53.062″N, 14°24’10.038″E) je v období od 1. 9. do 30. 11. lov ryb zakázán. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

403 003 KOCÁBA 2

GPS Z: 49°46’1.993″N, 14°13’41.544″E, K: 49°42’25.513″N, 14°8’46.217″E
Přítok Vltavy. Od soutoku Kocáby s potokem Kotenčickým až k pramenům. Kocába od silničního přejezdu Ostrov-Višňová pod obcí Višňová až k pramenům a všechny přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

403 005 PITKOVICKÝ POTOK 1

GPS Z: 50°1’39.574″N, 14°33’51.097″E, K: 49°58’19.828″N, 14°38’24.452″E
Přítok Botiče, Vltavy. Od soutoku s Botičem až k pramenům. Pitkovický potok od můstku silničního přejezdu Voděrádky-Jažlovice nad obcí Voděrádky až k pramenům a úsek 150 m pod silnicí Pitkovice-Uhříněves (vyznačeno tabulemi) a všechny přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

403 006 RADOTÍNSKÝ POTOK 1

GPS Z: 49°59’52.986″N, 14°15’58.555″E, K: 49°58’54.68″N, 14°21’48.203″E
Přítok Berounky. Od vtoku do Berounky v Radotíně až k pramenům.
Radotínský potok od můstku silničního přejezdu Chýnice-Ořech až k pramenům, náhon u bývalého mlýna pod obcí Chýnice a všechny přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

403 014 SÁZAVA 11 P

GPS Z: 49°40’40.819″N, 15°18’33.253″E, K: 49°39’50.826″N, 15°20’2.618″E
Přítok Vltavy. Od Matlašek u Vilémovic až k Čihákovu lomu v k. ú. Trpišovice. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.


403 015 SÁZAVA 12 P

GPS Z: 49°39’50.517″N, 15°20’3.189″E, K: 49°39’29.934″N, 15°21’20.811″E
Přítok Vltavy. Od Čihákova lomu v k. ú. Trpišovice až k jezu papírny ve Smrčné. Součástí revíru je Meziklaský potok, jehož úsek od náhonu Loudátova mlýna v Meziklasí až k pramenům je chovný – lov ryb zakázán. Žádáme rybářskou veřejnost, aby v úseku od mostu přes řeku Sázava v obci Smrčná až k ústí Meziklaského potoka (GPS Z: 49°39’35.497″N, 15°20’45.486″E, K: 49°38’17.455″N, 15°21’24.471″E) do Sázavy respektovala z důvodu vlastní bezpečnosti tabule se zákazem vstupu na soukromý pozemek, umístěné na levém břehu řeky.

403 016 SÁZAVKA 1 P

GPS Z: 49°41’40.06″N, 15°25’20.388″E, K: 49°44’30.478″N, 15°23’43.96″E
Přítok Sázavy. Revír tvoří úsek Sázavky nad sklárnami Caesar Crystal Josefodol až k železničnímu mostu v k. ú. Sázavka. Žebrákovský potok od vtoku do Sázavy po mostek silnice Světlá nad Sázavou – Opatovice, Zbožský potok a ostatní přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. Úsek Žebrákovského potoka od mostku silnice Světlá nad Sázavou – Opatovice – Vlkanov až k pramenům a vodárenská nádrž Kristiánka do revíru nepatří.

403 007 SVINAŘSKÝ POTOK 1

GPS Z: 49°55’10.979″N, 14°12’53.297″E, K: 49°53’14.639″N, 14°8’56.958″E
Přítok Berounky. Od železničního nadjezdu v obci Zadní Třebáň (cca 100 m proti proudu potoka od soutoku s Berounkou) až k pramenům. Svinařský potok od silničního přejezdu Skuhrov – Liteň nad Lečským rybníkem až k pramenům a všechny přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

403 008 ÚNĚTICKÝ POTOK

GPS Z: 50°9’26.888″N, 14°24’2.267″E, K: 50°8’52.917″N, 14°20’3.3″E
Přítok Vltavy. Od ústí do Vltavy až k pramenům. Únětický potok od silničního přejezdu v obci Černý Vůl až k pramenům a všechny přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

403 009 VLKÁNČICKÝ POTOK 1

GPS Z: 49°52’57.997″N, 14°51’31.478″E, K: 49°56’44.307″N, 14°53’11.444″E
Přítok Sázavy. Od vtoku do Sázavy u železniční stanice Stříbrná Skalice až k pramenům. Vlkánčický (Nučický) potok od můstku přes potok k obci Výžerky až k pramenům a všechny přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.


403 011 VÝMOLA 2

GPS Z: 50°4’7.618″N, 14°43’10.497″E, K: 50°0’53.125″N, 14°42’0.654″E
Přítok Labe. Od státní silnice Praha-Kolín až k pramenům. Rybníky v Květnici a ve Slušticích do revíru nepatří. V úseku od silničního můstku Sluštice-Dobročovice v obci Sluštice až po napájecí zařízení horního rybníka ve Slušticích (označeno tabulemi) platí zákaz lovu ryb. Výmola od silničního můstku Babice-Doubek v obci Březí až k pramenům a všechny přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

403 012 ZÁHOŘANSKÝ POTOK 1

GPS Z: 49°53’35.494″N, 14°24’16.229″E, K: 49°53’46.670″N, 14°25’30.979″E
Přítok Vltavy. Od ústí do Vltavy u železničního mostu Libřice až k pramenům. Celý revír a všechny přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

BEZ KOMENTÁŘE