Svazové rybářské pstruhové revíry – Středočeský kraj

0
1051

413 001 BĚLÁ 1 (BĚLSKÝ POTOK)

GPS Z: 50°29’36.691″N, 14°54’27.639″E, K: 50°31’34.588″N, 14°47’6.536″E
Přítok Jizery. Od soutoku s potokem Klokočka až k pramenům Vrchbělá. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. Míra pstruha potočního a pstruha duhového se zvyšuje na 30 cm.

413 998 BOŽKOV

Bližší podmínky rybolovu na rybníku: Pstruhový režim od 1. 11. do 31. 3. V tomto termínu se loví pouze ryby lososovité a dravci na umělou mušku a přívlač, tzn., že lov na položenou a plavanou je zakázán. Všechny ostatní ulovené kaprovité ryby musí být šetrně puštěny zpět do rybníka (tj. vyháčkovat ve vodě, nebo použít podložky či vlhké trávy). Při zamrznutí hladiny a lovu na dírkách bude tolerováno chytání na těsto se splávkem pouze na 1 udici. Po rozmrznutí hladiny je chytání na těsto (vláčecí pastu) i splávek opět zakázáno. Těsto nesmí být po rozmrznutí hladiny přidáváno k žádné nástraze (mušce, twisteru, třpytce apod.). Při přívlači a lovu na umělou mušku musí být prut držen v ruce a nástraha aktivně vedena. Poraněnou ulovenou rybu, dosahující lovné míry, je nutné si ponechat a řádně ji zapsat. Zákaz vnadění a chytání na živé nástrahy. Lov lososovitých ryb je povolen 7 dní v týdnu. Místenkový režim. Místenku (= oprávnění k hospodářskému odlovu) za poplatek 20 Kč vydává správce rybníka – tel. 607 587 120. Za lov bez místenky bude lovícímu zadržena povolenka k lovu. Molo je určené přednostně pro hendikepované rybáře. Pokud přijede vozíčkář, musí mu být místo uvolněno. V případě nerespektování tohoto pokynu RS přestupci odebere pověření rybníkáře k lovu ryb na tomto chovném rybníku. Odebrání pověření bude rybářskou stráží zapsáno do oddílu II. jeho povolenky. Pokud bude stejný lovící s tímto záznamem v povolence přistižen při rybolovu na rybníku, RS přivolá Policii ČR a předá k řešení pro pytláctví.

413 002 BRZINA 1

GPS Z: 49°40’20.412″N, 14°17’35.246″E, K: 49°33’18.914″N, 14°20’29.401″E
Přítok Vltavy. Od hraničních tabulí nad ústím do údolní nádrže Slapy pod Kučerovým mlýnem v Hrachově až k jezu v obci Petrovice.
K revíru patří pravostranný přítok Počepický potok (Svrchnice) od soutoku až k rybníku v obci Počepice a levostranný přítok – Krašovický potok. Dále k revíru patří levostranný potok Selná včetně retenční nádrže u obce Brzina. Na retenční nádrži Selná je do 30. 6. povolen lov pouze přívlačí a na umělou mušku, Přívlač na nádrži Selná je povolena do 30. 11. Od jezu v obci Petrovice až k pramenům a všechny přítoky Brziny jsou chovné – lov ryb zakázán.413 045 BEROUNKA 4 P

Pravostranný přítok Berounky – Habrový potok – od soutoku s Berounkou až k pramenům, včetně přítoků, mimo rybníky ležící na toku. Levostranný přítok – Vůznice – od soutoku s Berounkou až k pramenům včetně přítoků, mimo rybníky ležící na toku. Celý revír je chovný – lov ryb zakázán.

413 010 BEROUNKA 6 P

Přítok Vltavy. Revír tvoří levostranné přítoky Berounky, potoky Tyterský, Týřovický, Slabecký a Modřejovický včetně přítoků. Celý revír je chovný – lov ryb zakázán.

413 028 BLAŽEJOVICKÝ POTOK 1

Přítok Sázavy. Od hranice I. HP – HYDROLOGICKÉHO POŘADÍ až k pramenům. Celý revír je chovný – lov ryb zakázán.

413 996 BLAŽEJOVICKÝ POTOK 2 – PÍŠTĚ (RACHYNĚ)

Bližší podmínky rybolovu na rybníku: Pstruhový režim od 16. 10. do 31. 5. – vysazován bude pstruh obecný, duhový a siven. Lovit lze pouze na celorepublikové, celosvazové a středočeské pstruhové povolenky společně s místenkou (= oprávnění k hospodářskému odlovu – vydává p. Moravec, tel. 776 639 160). Je povinností lovícího před zahájením lovu zakoupit si místenku v hodnotě 50 Kč. Za lov bez místenky s vyplněným datem lovu bude lovícímu zadržena povolenka. Povolen pouze lov na umělou mušku a přívlač, tzn., že lov na položenou a plavanou je zakázán. Všechny ostatní ulovené kaprovité ryby musí být šetrně puštěny zpět do rybníka. Lov na dírkách pouze v případě udělení výjimky – aktuální informace na webových stránkách www.crs-sus.cz. Při zamrznutí hladiny a lovu na dírkách bude tolerováno chytání na těsto i sýr se splávkem pouze na 1 udici. Po rozmrznutí hladiny je chytání na těsto i splávek opět zakázáno. Zákaz vnadění a chytání na živé nástrahy. Boaty a brodění povoleno. Lov lososovitých ryb povolen 7 dní v týdnu. Pokud lovící pustí zpět dravou rybu (okoun, candát, bolen, tloušť, štika, sumec), není to považováno za přestupek. Parkování nedoporučujeme na cestě k mlýnu. K parkování použijte plochu na konci hráze v rohu.413 006 CHOTÝŠANKA 1

GPS Z: 49°45’34.626″N, 14°54’53.951″E, K: 49°43’32.87″N, 14°49’51.774″E
Přítok Blanice Vlašimské – Sázavy. Od ústí do Blanice Vlašimské u obce Libež až k hrázi Smykovského rybníka nad mostem státní silnice Benešov-Vlašim na ř. km 11,85. Rybníky a nádrže ležící na toku a přítocích nejsou součástí revíru. Všechny přítoky Chotýšanky 1 a dále přítoky Blanice Vlašimské – potoky Polánecký a Brodec, které patří též k revíru, jsou chráněnou rybí oblastí, určenou k chovu lososovitých ryb a ryb zařazených mezi druhy silně a kriticky ohrožené – lov ryb zakázán.

413 047 CHOTÝŠANKA 2

GPS Z: 49°43’40.264″N, 14°49’16.408″E, K: 49°40’38.332″N, 14°44’16.757″E
Přítok Blanice Vlašimské, Sázavy, Vltavy.
Od konce vzdutí rybníka Smykov v k. ú. Městečko až k pramenům. Rybníky a nádrže na povodí nejsou součástí revíru. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

413 003 ČÁSLAVKA 1

GPS Z: 49°49’57.527″N, 15°26’39.554″E, K: 49°46’59.867″N, 15°27’10.784″E
Přítok Doubravy – Labe. Od obce Podmoky k pramenům u Kobylí Hlavy.
Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

413 004 DOUBRAVA 3 P (HOSTAČOVKA)

GPS Z: 49°53’10.299″N, 15°29’4.8″E, K: 49°50’54.522″N, 15°29’37.769″E
Přítok Labe. Revír tvoří úsek Hostačovky od jejího ústí do Doubravy až k hrázi nádrže v Hostačově. Přítoky jsou chovné – lov ryb na udici zakázán. Část revíru začínající ústím do Doubravy a dále protékající jelení oborou je chráněnou rybí oblastí – lov ryb na udici zakázán.

413 005 HODKOVSKÝ POTOK 1

Přítok Ostrovského potoka – Sázavy. Od ústí do Ostrovského potoka u železniční zastávky Želivec až k hrázi nádrže Nová pod obcí Zbraslavice. Revír je od Panského rybníka k hrázi nádrže Nová pod obcí Zbraslavice chovný – lov ryb zakázán.

413 007 JANOVICKÝ POTOK 1

GPS Z: 49°49’52.939″N, 14°35’17.147″E, K: 49°48’22.939″N, 14°36’22.177″E
Přítok Sázavy. Od ústí do Sázavy v Týnci nad Sázavou až k hrázi rybníka v Krusičanech. K revíru patří Chrášťanský (Tloskovský) potok a všechny přítoky revíru SÁZAVA 2 – 411 075. Do revíru nepatří přítok od vodní nádrže ve Velkých Popovicích. Přítoky Janovického potoka a Barochovský potok jsou chovné – lov ryb zakázán.

413 008 JANOVICKÝ POTOK 2

GPS Z: 49°47’52.025″N, 14°36’44.138″E, K: 49°44’24.73″N, 14°36’35.098″E
Přítok Sázavy. Od hráze rybníka v Krusičanech až k pramenům. Úsek od Šemberova rybníka na ř. km 14,1 až k pramenům a všechny přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán – vyznačeno tabulemi.

413 009 JAVORNICE 1

GPS Z: 49°57’40.701″N, 13°41’58.348″E, K: 50°0’0.037″N, 13°33’42.163″E
Od vtoku do Berounky až k hrázi Vožehova rybníka u Kožlan. Přítoky jsou chráněnou rybí oblastí – lov ryb zakázán.

413 300 JAVORNICE 3

Přítok Berounky. Od hraniční tabule na konci vzdutí Dolního Zdeslavského – Rajmanova rybníka u Zdeslavi včetně všech přítoků, mimo chovné rybníky na toku. Celý revír včetně přítoků je chovný – lov ryb zakázán.

413 011 JIZERA 3 STRENICKÝ POTOK

GPS Z: 50°22’9.593″N, 14°51’58.871″E, K: 50°25’4.805″N, 14°47’2.271″E
Přítok Jizery. Revír tvoří Strenický potok se všemi přítoky. Zákaz vstupu do oplocené obory – označeno tabulemi (soukromý pozemek).

413 012 KAČÁK 1

GPS Z: 49°56’53.167″N, 14°7’38.167″E, K: 50°0’43.108″N, 14°9’3.115″E
Přítok Berounky. Od vtoku do Berounky nad Srbskem až k jezu v Chrustenicích mimo Krahulovské propadliny. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. Při všech způsobech lovu je povoleno pouze používání háčků bez protihrotu nebo se zamáčknutým protihrotem. Lovící je povinen mít u sebe podběrák a použít ho při zdolávání ryb. Lipan podhorní je celoročně hájen.

413 013 KAČÁK 2

GPS Z: 50°0’43.124″N, 14°9’3.14″E, K: 50°3’1.055″N, 14°6’14.638″E
Přítok Berounky. Od jezu v Chrustenicích až k jezu koupaliště Okrouhlík (Dědkův mlýn). Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

413 014 KLEJNARKA 2

GPS Z: 49°53’10.36″N, 15°20’22.134″E, K: 49°46’48.047″N, 15°18’58.553″E
Přítok Labe. Od jezu nad rybníkem Netušil v k. ú. Krchleby na ř. km 22,05 až k pramenům u Dědic na ř. km 338,05. Součástí revíru jsou všechny přítoky – zejména Paběnický, Hološinský, Opatovický a Šebestenický. Veškeré přítoky Klejnarky s výjimkou jmenovaných potoků jsou CHRO určenou k chovu násad lososovitých ryb a organismů, které jsou chráněné dle vyhlášky č. 395/92 Sb. Rybníky ležící na hlavním toku a přítocích nejsou součástí revíru.

413 015 KOŠÁTECKÝ POTOK 1

GPS Z: 50°16’17.956″N, 14°31’34.804″E, K: 50°19’47.512″N, 14°42’46.388″E
Přítok Labe. Od ústí do Labe u Neratovic až k silničnímu mostu Střížovice – Krpy. Přítoky a úsek od silničního mostku Střížovice – Krpy až k pramenům jsou chovné – lov ryb zakázán.

413 016 LABE 17 P

GPS Z: 50°13’46.274″N, 14°38’1.695″E, K: 50°12’28.696″N, 14°39’26.314″E
Revír tvoří spojnice Křenecké tůně a Starého řečiště Labe v k. ú. Kostelec nad Labem.

413 049 LITAVKA 2 P

GPS Z: 49°47’40.433″N, 13°58’49.715″E, K: 49°42’30.115″N, 13°58’59.336″E
Od jezu pod obcí Jince (pod vtokem Ohrazenického potoka do Litavky) na ř. km 25,9 až k hraničním tabulím umístěným 20 m pod vtokem Obecnického potoka do Litavky na ř. km 39,6. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. Míra pstruha obecného je zvýšena na 40 cm.

413 040 LITAVKA 3

Přítok Berounky. Lovný úsek začíná od hraničních tabulí umístěných 20 m pod přítokem Obecnického potoka do Litavky až k silničnímu mostu u stadionu 1. FK Příbram. Od silničního mostu u stadionu 1. FK Příbram až k pramenům je revír chovný – lov ryb zakázán a to včetně přítoků – Obecnický, Lazský a Pilský potok.

413 018 MASTNÍK 2

GPS Z: 49°39’30.247″N, 14°27’56.159″E, K: 49°37’43.599″N, 14°34’8.557″E
Přítok Vltavy. Od jezu rybníka v Červeném Hrádku až k nádrži Velký Mastník v k. ú. Martinice. K revíru patří úsek potoka (GPS Z: 49°43’51.016″N, 14°25’55.355″E, K: 49°42’53.754″N, 14°24’57.271″E) od hraničních tabulí nad vtokem Mastníku do ÚN Slapy u Rákosníkova mlýna k hraničním tabulím v obci Radič. Dále k revíru patří potok Křečovický a Vlkonický od soutoku s Mastníkem až k hraničním tabulím, které označují chovnou část potoků. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

413 019 MASTNÍK 4

GPS Z: 49°37’27.875″N, 14°34’20.609″E, K: 49°35’0.02″N, 14°35’49.929″E
Přítok Vltavy. Od vtoku do rybníka Velký Mastník v k. ú. Martinice až k pramenům se všemi přítoky. Rybníky na toku a přítocích nejsou součástí revíru. Pramenná část od Ješetického rybníka k pramenům a přítoky s výjimkou Smilkovského potoka jsou chovné – lov ryb zakázán.

BEZ KOMENTÁŘE