Rybník Horní Okrouhlík – kraj Vysočina

0
4283

Rybník Horní Okrouhlík – kraj Vysočina – Soukromý revír rybník Horní Okrouhlík leží na Vysočině nedaleko obce Čížov a jen pár kilometrů od Jihlavy. Soukromý revír rybník Horní Okrouhlík je malebná nádrž, na které naleznete klid a pohodu. Rybník Horní Okrouhlík je perfektně zarybněný nádhernými rybami. Rybník Horní Okrouhlík tak rybářům nabízí vše, co by ideální soukromý revír nabízet měl.

Obec Čížov vlastní několik rybníků a na jednom z nich na rybníku Horní Okrouhlík je vyhlášen rybářský revír, kde je možný po zakoupení povolenky rybolov. Na revíru Horní Okroulík byl v roce 2012 vysazen Jeseter sibiřský, což je sportovně velmi atraktivní ryba. Jeseter sibiřský je velmi bojovná ryba a při zdolávání skáče i metr nad vodní hladinu.

Rybník Horní Okrouhlík – Ryby

Amur, Candát, Cejn, Jeseter, Kapr, Okoun, Štika, Tolstolobik, Úhoř

Rybník Horní Okrouhlík – Ceny povolenek

denní 240 Kč
týdenní 420 Kč
měsíční 720 Kč
roční 1 500 Kč

Rybník Horní Okrouhlík – Způsob lovu

Kaprařina, Přívlač, “chyť a pusť”, “chyť a vezmi”

Rybník Horní Okrouhlík – Služby

Občerstvení

Rybník Horní Okrouhlík – Kontakt

Email: info@obec-cizov.czWeb: www.obec-cizov.cz

Rybník Horní Okrouhlík – mapa

Kraj: Vysočina

Rozloha: 6 ha

Ubytování v blízkosti revíru

Vyberte si rybářskou dovolenou za akční cenu

Rybník Horní Okrouhlík – Pravidla a omezení

Pravidla lovu:

1) OBECNÉ ZÁSADY CHOVÁNÍ PŘI LOVU

Rybář je při pobytu u rybníka povinen zachovávat pořádek a maximálně šetrně a ohleduplně se chovat k přírodě. Po ukončení chytání ryb je chytající povinen uklidit místo rybolovu a okolí. Případné odpadky musí shromáždit v soudržném obalu a dopravit do obvyklých odpadových nádob s režimem svozu v obcích. Toto ustanovení bude předmětem kontroly a jeho porušení bude posuzováno dle zákona 238/91 sb. jako založení černé skládky a postihováno dle zákona 200/90 sb.- pokuta ve výši až 50.000,-Kč atd. Porušiteli tohoto ustanovení nebude OÚ Čížov v budoucnu vydáno pověření k lovu ryb. Rybolov nelze zásadně provádět z míst, na která není umožněn okamžitý bezproblémový přístup kontrolním orgánům. Mládež do 13 let smí lovit v doprovodu a za dohledu osoby starší 18 let. S ulovenými rybami je rybář povinen zacházet šetrně a dle rybářské etiky, zejména je nepoškozovat vláčením po břehu, násilným vyprošťováním háčků a trýznit ponecháváním živých na suchu. Zakazuje se škrábání a kuchání ryb v katastru rybníků.Je též zakázáno stanování, táboření a rozdělávání ohňů. Majitel pověření ručí za případné škody vzniklé jeho jednáním na stanovišti,vodním díle, na březích a zařízeních. Při výkonu rybolovu je nutné, aby lovící dodržovali mezi sebou vzdálenost nejméně 3 metry,při lovu přívlačí 20 metrů, pokud se nedohodnou na menší. Místo k lovu nesmí být žádným způsobem vyhrazováno.

2) RYBÁŘSKÉ NÁŘADÍ, ZPŮSOBY LOVU, NÁSTRAHY

a) Lov ryb smí být prováděn jen způsobem odpovídajícím zásadám řádného výkonu rybářského práva, ochrany ryb a ostatních vodních živočichů.

b) Je povoleno chytat na dva pruty, každý nejvýše o dvou návazcích s jednoduchými háčky.

c) Při chytání na dvojháček či trojháček na rybku lze použít jeden návazec.

d) Candát obecný, štika obecná, sumec velký,bolen dravý jsou hájeni od 1.1. – 15. 6.

e) Jeseter sibiřský je hájen celoročně

f) Při přívlači je dovoleno lovit jen jedním prutem, při čemž nesmí být další pruty nastraženy k lovu.

g) Během lovu musí mít rybář nastražené pruty v účinném dosahu.

h) Při lovu na bójku tato musí být pevnou součástí udice.

Je zejména zakázáno:

 • umísťování haltýřů a přechovávání ryb v nich
 • přechovávat ve vezírku více ryb, než je povolený denní limit pro jednoho chytajícího
 • odnášet ulovené ponechané ryby od vody před jejich zapsáním do přehledu o úlovcích
 • směňování úlovků
 • vyhrazování míst k chytání bójemi
 • používání samoseků
 • lov ryb z loděk
 • lovit nástražní ryby do čeřínků od 1.1. – 15. 6.
 • řezat vidličky z rostoucích stromů
 • používat co nástrahy krve, škrkavek, mlékárenských kalů a veškerých chráněných živočichů, včetně jejich vývojových stádií
 • vnadit krví, masem a směsmi z masa, mlékárenskými kaly, škrkavkami, jakož i všemi živočichy chráněnými zákonem včetně jejich vývojových stádií
 • mimo povolenou dobu lovu mít jakékoliv udice nahozeny do vod revíru, byť i za účelem měření hloubky apod.
 • osobám mladším 15-ti let lov nástražních rybek do čeřínku, lov na živé i mrtvé části nástražných rybek
 • rybolov na přítoku od 1.3. – 30.4. včetně (vyznačeno tabulemi) Povinné náčiní
 • rybář je povinen mít při lovu vyprošťovač háčků, míru pro zajišťování velikosti ulovených ryb, podběrák
 • pokud lovící přechovává ulovené ryby živé, musí je mít ve vodě ve vlastním vezírku s kruhy, ryba umístěná ve vezírku je považována za rybu si ponechanou

3) MÍRA, POČET, EVIDENCE ÚLOVKŮ

a) Lovné míry ryb:

 • candát obecný 45 cm
 • kapr obecný 45 cm (KAPR OBECNÝ NAD 70 cm SE VRACÍ VODĚ)
 • lín obecný 20 cm
 • amur 60 cm
 • tolstolobik 50 cm
 • pstruh 25 cm
 • úhoř říční 45 cm
 • sumec velký 70 cm
 • štika obecná 55 cm
 • bolen dravý 45 cm
 • jelec jesen 25 cm
 • siven americký 30 cm
 • jeseter sibiřský SE VŽDY VRACÍ VODĚ

b) V jednom dnu si oprávněný k lovu může ponechat nejvýše 7 kg ryb, s výjimkou případu,kdy poslední chycenou rybou tuto hranici překročí- tuto rybu si ještě může v souladu s místním rybářským řádem ponechat. V tomto úlovku smí být nejvýše 2 ks. ušlechtilých ryb (kapr, štika, candát, sumec, amur, pstruh, siven) , v libovolné kombinaci. Při ulovení a ponechání si ryby podléhající lovné míře ( bod a) je lovící povinen tuto zapsat ihned do přehledu o úlovcích s označením aktuálního data a délky ryby v cm.Před provedením zápisu nelze ulovenou rybu kamkoli odnášet, či ji svěřovat druhé osobě. Usmrcené ryby musí být během lovu přechovávány v nezměněném stavu.

4. KONTROLA A DOZOR

Tuto činnost vykonává řádně ustanovená rybářská stráž a Policie ČR. Těmto je chytající povinen umožnit kontrolu požadovaných dokladů, rybářského náčiní, nářadí a úlovků. Při zjištění přestupku proti tomuto řádu či obecně platným předpisům, jsou kontrolní orgány dle zákona oprávněny odebrat pověření, rybářské náčiní, nářadí, úlovky a popř. uložit sankci dle platných předpisů.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Po skončení platnosti pověření, je nutno odeslat je jako přehled o úlovcích na adresu nebo do schránky OÚ Čížov a to nejpozději do 30 ti dnů po ukončení platnosti. Při nedodření ustanovení bude další pověření prodáno, ale cena bude již o 20% vyšší. Zaslání přehledu o úlovcích je v zájmu každého rybáře, neboť na základě sumarizace ryb přistupuje vlastník k dalšímu zarybňování. Mezi výší odlovu a objemem nasazení ryb pochopitelně existuje přímá úměrnost – čím více ryb se odchytalo a skutečně vykázalo, tím více se jich musí nasadit.

NA POVOLENKU JE MOŽNO ULOVIT POUZE 25 KUSŮ UŠLECHTILÝCH RYB

RYBÁŘI ! Řádně si prostudujte rybářský řád, neboť svým podpisem na povolence jste potvrdili, že jste se s ním seznámili a budete jej dodržovat. Provedli jsme několik úprav směřujících především k ochraně přírody a velkých kaprů. Dále chceme omezit rybářský tlak po vysazení ryb (doba hájení nezbytně nutná.)

Další revíry v kraji

Rybník Kuchyňka – kraj Vysočina

Rybník Kuchyňka – kraj Vysočina – Prostředí okolo soukromého revíru rybník Kuchyňka nabízí naprostý klid a pohodu. Okolo rybníku roste hustá vegetace, která rybářům poskytuje ty nejlepší podmínky pro odpočinek a pohodový rybolov. Navíc břehy okolo soukromého revíru rybník Kuchyňka jsou příjemně travnaté a je z nich velice dobrý přístup až k vodě. Soukromý revír rybník Kuchyňka leží na Vysočině

Žádný komentář

Rybník Horní Okrouhlík – kraj Vysočina

Rybník Horní Okrouhlík – kraj Vysočina – Soukromý revír rybník Horní Okrouhlík leží na Vysočině nedaleko obce Čížov a jen pár kilometrů od Jihlavy. Soukromý revír rybník Horní Okrouhlík je malebná nádrž, na které naleznete klid a pohodu. Rybník Horní Okrouhlík je perfektně zarybněný nádhernými rybami. Rybník Horní Okrouhlík tak rybářům nabízí vše, co by ideální

Žádný komentář

Soukromý revír rybník Sykovec – kraj Vysočina

Soukromý revír rybník Sykovec – kraj Vysočina – Soukromý revír rybník Sykovec leží na Vysočině nedaleko obce Tři Studně a jen pár kilometrů od Žďáru nad Sázavou nebo Nového Města na Moravě. Soukromý revír rybník Sykovec je malebná nádrž, na které naleznete klid a pohodu. Rybník Sykovec je perfektně zarybněný nádhernými rybami. Rybník Sykovec tak rybářům nabízí

Žádný komentář

Soukromý revír Milovský rybník – kraj Vysočina

Soukromý revír Milovský rybník – kraj Vysočina – Soukromý revír Milovský rybník leží na Vysočině v obci Milovy a jen pár kilometrů od Žďáru nad Sázavou nebo Nového Města na Moravě. Soukromý revír Milovský rybník je malebná nádrž, na které naleznete klid a pohodu. Milovský rybník je perfektně zarybněný nádhernými rybami. Milovský rybník tak rybářům nabízí

1 komentář

Soukromý revír Rybník Špindler – kraj Vysočina

Rybník Špindler – kraj Vysočina – Rybník Špindler je 3 hektarový, velmi členitý, rybník, ve kterém se nachází i 3 ostrovy (z 2 je možné chytat). Soukromý rybník Špindler leží na hranici východních a středních Čech. Na hrázi rybníka leží chatky srubového typu o výměře 16 m2 se základním vybavením a lůžky až pro 4 nebo

Žádný komentář

Soukromý revír rybník Hadina – kraj Vysočina

Soukromý revír rybník Hadina – kraj Vysočina – Prostředí okolo soukromého revíru rybník Hadina nabízí naprostý klid a pohodu. Břehy okolo soukromého revíru rybník Hadina jsou příjemně travnaté a je z nich velice dobrý přístup až k vodě. Na soukromém revíru rybník Hadina si mohou rybáři zachytat za velice příznivé ceny. Návštěvníci tohoto soukromého revíru jistě ocení i řadu

Žádný komentář

Soukromý revír Dubový rybník – kraj Vysočina

Dubový rybník – kraj Vysočina – Prostředí okolo soukromého revíru Dubový rybník nabízí naprostý klid a pohodu. Okolo rybníku roste hustá vegetace, která rybářům poskytuje ty nejlepší podmínky pro odpočinek a pohodový rybolov. Navíc břehy okolo soukromého revíru Dubový rybník jsou příjemně travnaté a je z nich velice dobrý přístup až k vodě. Revír bude v prvním roce zarybněn kaprem

Žádný komentář

BEZ KOMENTÁŘE