Liščí jezero – rybařina Ústecký kraj

0
2160

Liščí jezero – rybařina Ústecký kraj – Liščí jezero má krásné přírodní břehy (zarostlé stromy, keři a další vegetací), na kterých si najde své klidné místečko snad každý rybář. Liščí jezero tvoří dvě vodní plochy, které jsou navzájem propojené. Tvoří ho soustava dvou přírodně vzniklých a propojených vodních ploch, tyto rybníky staré 130 let, už 60 roků slouží jako sportovní voda a není možné je vypustit ani slovit, proto se také o to ve známé minulosti, sahající až do 50 let minulého století, nikdo nepokusil. Naše Liščí jezero je díky své poloze velmi dobře dostupné z obou dvou zmíněných měst a oproti mnohem větší sestře Miladě se zde mohou a také se chytají ryby! A to mnohdy s malou dávkou štěstí i v trofejních velikostech. Příjezd sem, k nám, je po zpevněné asfaltové komunikaci až na parkoviště před vodní plochou, možný osobním automobilem bez potíží.

Liščí jezero – rybařina Ústecký kraj – Ryby

 • Candát, Kapr, Pstruh duhový, ŠtikaSumec

Liščí jezero – Způsoby lovu

Kaprařina, Přívlač, Sumcařina, Muškaření, Dírky, “chyť a pusť”, “chyť a vezmi”

Liščí jezero – Ceny povolenek

  • Denní (chyť a pusť) – 380 korunRoční (chyť a pusť) – 10 000 korun

Liščí jezero – Služby

Občerstvení, Parkoviště

Liščí jezero – Kontakt

RNDr. Radomír Dobíhal

hospodář – porybný – rybářská stráž

E-mail: dobihal@volny.cz

Roman Ivanovský – Žába I.

správce revíru- rybářská stráž – JE PŘÍTOMEN NA REVÍRU, PŘIJÍMÁ TELEFONICKÉ REZERVACE MÍST A PODÁVÁ TEL. INFORMACE

Tel.: 733 419 916, 728 866 894
E-mail: liscijezero@seznam.cz

Liščí jezero – mapa

Rozloha revíru: 5 ha

Kraj: Ústecký

 UBYTOVÁNÍ V BLÍZKOSTI REVÍRU

NEJLEPŠÍ UBYTOVÁNÍ V BLÍZKOSTI REVÍRU

Liščí jezero – Pravidla a omezení

– Na obou rybnících se od letošní sezóny 2013 bude moci lovit pouze na háčky bez protihrotu (toto nařízení se netýká lovu přívlačí dravců).

– Každý rybář před začátkem lovu obdrží v klubovně od správce evidenční lístek o úlovcích, ten je povinen vyplnit a po odchodu z revíru opět odevzdat správci. Tyto data (jedná se jen o data o rybách a jejich velikostech nikoliv o rybářích) budeme průběžně zveřejňovat na webu aby jste vy ostatní měli přehled o tom co se za uplynulou dobu ulovilo.

– Od letošního roku 2016 bude každý rybář moci používat jako podložku pod ryby pouze tzv. „bazén“ nebo „kolíbku“ (tedy podložku s bočnicemi) vše ostatní bude nepřípustné. Pro amatéry nebo méně majetné budeme tohle vybavení půjčuvat.

– Dalším povinným vybavením pro lov na revíru liščí jezero bude dostatečně veliký podběrák odpovídající předpokládaným úlovkům.

– Rovněž rybářům bez odpovídajícího vybavení (pruty, navyjáky, vlasce a montáže) nebude umožněn rybolov.

– Každý kdo bude chtít lovit na revíru liščí Jezero je povinnen nahlásit správci zahájení lovu ryb a také ukončení lovu ryb a to před tím než začne balit!

Rybářský řád

Povolení k lovu ryb

 • Rybaření na jezeře je možné pouze s platnou povolenkou zakoupenou od provozovatele či správce revíru. Majitel povolenky je povinen vyplnit v označených kolonkách svoje jméno, bydliště, zahájení doby lovu a povolenku podepsat. Při lovu musí mít u sebe platný průkaz totožnosti, který při kontrole předloží provozovateli či správci (rybářské stráži) společně s povolenkou.
 • Děti mladší 15 (patnácti) let mohou lovit na revíru bez zakoupené povolenky, avšak jedině pod dozorem plnoleté osoby, která je držitelem platné povolenky i v případě, že tato osoba sama ryby momentálně neloví. Dítě lovící ryby dle tohoto ustanovení smí používat k lovu ryb pouze jeden prut.
 • Osoba dohlížející nad rybařícím dítětem je zodpovědná za dodržování těchto zde stanovených pravidel a řádu v plném rozsahu.
 • Po skončení rybolovu je držitel povolenky (s možností odnést si rybu) povinen tuto odevzdat přímo provozovateli, či do označené schránky umístěné v prostorách jezera.
 • Držitel povolenky je oprávněn lovit ryby pouze po dobu její platnosti (10,24 hod., nebo jeden rok.)
 • Držitel povolenky je povinnen vyplnit správcem předloženou statistyku ulovených ryb.
 • Držitel povolenky chyť a pusť, má právo lovit ryby a to dle pravidel stanovených tímto rybářským řádem. Tato povolenka neopravňuje svého držitele k zabití a odnesení ulovené ryby. Naopak její držitel je povinen ulovené ryby šetrně a se vší opatrností vrátit zpět do vody.

Míry a hájení lovených ryb

 • Všechny druhy ryb jsou hájeny, a pokud je rybář uloví je povinen je bez prodlení šetrně a se vší opatrností vrátit do vody.
 • Přechovávání hájených nebo trofejních ryb ve vezírku, či saku je zakázáno.
 • Cílený lov dravců na revíru Liščí Jezero (štika, candát, aj.) je povolen pouze na umělou nástrahu. (mimo zimní sezónu při lovu na ledu pro tu platí jiná pravidla viz níže) Sumec se smí lovit na živou nástrahu (rybu) avšak přiměřené velikosti loveného sumce (nástraha od 20cm výš) za použití odpovídajícího vybavení. Rybář lovící sumce, není povinnen mít jako podložku bazén nebo kolébku (podložka s bočnicemi) postačí měkká podložka rovněž odpovídající velikosti loveného sumce.
 • Sumeček americký je na revíru považován za rybu nepůvodní, plevelnou a škodlivou a je zakázáno je po ulovení vracet zpět do vody revíru.

Způsob lovu rybářské náčiní a návnady

 • Lov dravců v hlavní sezóně na obou částech revíru je povolen pouze na umělou nástrahu (mimo lovu sumců viz. „míry a hájení lovených ryb“) přívlačí nebo muškováním. Nástraha smí být opatřena jedním jednoháčkem (tvistr, jig, moucha atd.) s protihrotem a nebo jedním trojháčkem (rotačky, plandavky, woblery atd) s protihrotem.
 • Správce nebo provozovatel má právo toto kdykoliv zkontrolovat a v případě pochybení sjednat nápravu.
 • K lovu ryb nedravých (kapr, amur, jeseter, viza atd.) na revíru smí rybář používat poze háčky bez protihrotu, a to buď to v originálním provedení od vírobce a nebo použije-li běžný háček z výroby opatřený protihrotem je povinný ho před započetím lovu upravit tak, že protihrod odstraní (nebo důsledně zamáčkne). Vyjímku z povinnosti používat hášky bez protihrotu mají po předchozí dohodě se správcem či majitelem, rybáři lovící cíleně sumce.
 • Lov dravců i ostatních ryb z lodě je povolen.
 • Od doby zahájení provozu revíru se smí chytat 24 hodin denně až do konce hlavní sezóny bez časového omezení.
 • Rybář smí lovit na 3 pruty, nedohodne-li se, se správcem nebo provozovatelem jinak, v závislosti na momentálních podmínkách a počtu lovících rybářů.
 • Rybáři cíleně lovící dravce na umělou nástrahu smí používat k lovu pouze jeden prut. (mimo lovu sumců na živou nástrahu)
 • Lov na živou nebo mrtvou rybičku je zakázán. (mimo zimní sezóny „lovu na ledu“, a lovu sumců)
 • Lov na nástrahu živočišného původu (červy, žížaly atd) je povolen
  V rámci bezpečnosti ztracených ryb se doporučuje požívání průběžných (únikových) montáží.
 • Rybář musí mít ve výbavě vyprošťovač háčků (peán), měkkou podložku pod ryby, metr, desinfekci k ošetření poranění ryb a podběrák. Fotoaparát taky není na škodu.
 • Je-li to možné, může rybář během rybolovu, měnit místo odkud loví (pokud je volné), ale s ohledem na okolní návštěvníky a rybáře tak aby je nerušil.
 • Zakrmování lovného místa je povoleno.
 • Zavážení návnad a nástrah pomocí člunu a elektromotoru (i vlastního) je s ohledem na momentální situaci na jezeře povoleno.
 • Používání echolotu je povoleno.
 • Označení lovného nebo krmného místa je povoleno pouze tyčovými bójkami nebo H bójkami.
 • Správce, a nebo provozovatel má právo v průběhu rybolovu, rybáři zkontrolovat povolenku, a nebo batoh či tašku vznikne-li podezření z krádeže ryby.
 • Každý rybář při výkonu svého rybářského práva má povinnost respektovat ostatní kolegy v jeho okolí a chovat se maximálně ohleduplně aby je nerušil a neobtěžoval.
 • Každý rybář je také povinen se k rybám a přírodě kolem rybníka chovat tak aby je při rybaření nepoškozoval.

Nocování a pobyt na lovném místě v areálu jezera

 • Rybář s platnou povolenkou má právo v rámci poskytovaných služeb lovit ryby i v nočních hodinách a v průběhu rybolovu využít rybářský bivak.
 • Rybář má povinnost udržovat místo kde přebývá a loví ryby v čistotě a pořádku a při odchodu místo vyklidit a uvézt do původního stavu.
 • Rybář má povinnost při pobytu na jezeře využívat v rámci služeb dostupné WC.
 • Rybář je povinen se při pobytu u jezera chovat tiše a přiměřeně s ohledem na ostatní návštěvníky jezera, které by mohl tímto chováním obtěžovat.
 • Je zakázáno na lovných místech i jinde, mimo vyhrazeného prostoru (u rybářské klubovny nebo ohniště na čísle 1) rozdělávat otevřené ohně a zakládat ohniště.
 • Je zakázáno jakkoliv upravovat lovné místo a jeho okolí, či poškozovat a ořezávat dřeviny a jiné porosty v jeho blízkosti.
 • Oficiální střídání rybářů lovících na revíru s platnou povolenkou na 24 hod a více, na jednotlivých místech je v 10.00 hodin dopoledne, bez ohledu na to v kolik hodin na revír dorazí a začnou chytat. Pokud rybáře na jeho lovném místě nikdo nestřídá a nehrozí tak mezi rybáři vznik sporu o počátek lovu, nebude dodržování tohoto pravidla ze strany majitele ani správce važadováno.

Zarybnění

5 bodů znamená „největší“ zarybnění, 1 bod „nejmenší“

Kapr obecný – 5

Amur bílý – 4

Cejn velký – 2

Jelec tloušť – 1

Jeseter – 2

Lín obecný – 2

„Bílá ryba“ (plotice, perlín, ouklej) – 3

Štika obecná – 4

Sumec velký – 5

Candát obecný – 4

Okoun říční – 1

Úhoř říční – 3

Bolen dravý- 1

Pstruh americký duhový – 5 (sezónně, pouze na zimu – lov na dírky)

Siven americký – 5 (sezónně, pouze na zimu – lov na dírky)

Další revíry v kraji

BEZ KOMENTÁŘE