Způsoby, jak legálně rybařit bez povolenky v ČR

0
133

Vše na KAPRY v AKCI

Způsoby, jak legálně rybařit bez povolenky v ČR

Existuje několik způsobů, jak můžete legálně rybařit bez povolenky v České republice. Povolenka je běžně vyžadována pro rybolov v řekách, jezerech a dalších vodních tocích, ale existují výjimky, které vám umožňují rybařit bez ní. Níže naleznete seznam těchto způsobů:

1. Rybaření na soukromém pozemku: Pokud máte povolení od majitele soukromého pozemku, který zahrnuje rybník nebo jinou vodní nádrž, můžete na něm legálně rybařit bez povolenky.

2. Kolektivní rybářské soustavy: V některých oblastech existují kolektivní rybářské soustavy, které mají smlouvu s vlastníky vodních nádrží. Pokud jste členem takového kolektivu, můžete rybařit na těchto nádržích bez povolenky.

3. Malé nádrže a rybníky: V některých případech můžete rybařit bez povolenky na menších nádržích a rybnících v rámci veřejných parků, zahrad a lesních oblastí. Je však důležité zkontrolovat místní pravidla a omezení, abyste se ujistili, že rybaření je zde legální.

Pamatujte si, že přestože tyto způsoby vám umožňují rybařit bez povolenky, stále musíte dodržovat pravidla týkající se velikosti ryb, minimálního věku a limitů ulovených ryb. Je také povinností každého rybáře ochraňovat a zachovávat ekosystém vodních nádrží.

rybarinaZpůsoby, jak legálně rybařit bez povolenky v ČR

Sportovní rybolov bez povolenky

Pokud jste vášnivý rybář, ale nemáte momentálně platnou povolenku, nezoufejte. V ČR existuje několik
možností, jak si můžete užít rybolov i bez ní.

První variantou je využití sportovního rybolovu bez povolenky. Tato možnost je omezena několika podmínkami.
Pokud splňujete tyto podmínky, můžete bezpečně rybařit bez obav z pokut.

 • Nemůžete rybařit ve vodách, kde je vyžadována povolenka (chráněná území, soukromé revíry apod.).
 • Musíte se řídit platnými pravidly rybolovu, jako jsou minimální velikost ryb k zákapu, omezení lovu
  určitých druhů ryb nebo dodržování odstavných dob.
 • Musíte se řídit povinnostmi vyplývajícími z příslušných zákonů a vyhlášek vztahujících se k rybolovu.

Využití zvláštních výjimek

V České republice můžete také využít některé zvláštní výjimky, které umožňují rybařit bez povolenky.

Například, pokud jste držitelem všeobecné vodácké legitimace, můžete rybařit na všeobecných vodáckých
trasách, a to až na výjimky stanovené zákony.

Další možností je rybaření v tzv. “rybářských koridorech”, které jsou vyjmenovány ve vhodných předpisech.
V těchto oblastech je povoleno rybařit bez povolenky podle místního řádu.

Důležité odkazy:

Zde najdete důležité odkazy na relevantní webové stránky:

rybaření

Vše na KAPRY v AKCI


Často kladené otázky (FAQ)

Odpovědi na nejčastější otázky ohledně legálního rybaření bez povolenky v ČR

1. Jak je možné legálně rybařit bez povolenky v ČR?

Některé způsoby, jak legálně rybařit bez povolenky, zahrnují:

 • Rybaření na soukromých vodách, kde majitel povoluje rybaření bez povolenky
 • Používání rybářského prutu s délkou náhozu menší než 30 metrů
 • Rybaření na vodách, kde je legálně povoleno rybaření bez povolenky (např. některé rybníky nebo úseky řek)

2. Jak poznám, na kterých vodách je legálně povoleno rybaření bez povolenky?

Informace o vodách, kde je možné rybařit bez povolenky, můžete získat prostřednictvím webových stránek Ministerstva životního prostředí ČR.

3. Jaké jsou sankce za rybaření bez povolenky?

Rybaření bez povolenky je právním přečinem a za jeho provádění může být uložena pokuta. Výše pokuty se liší v závislosti na konkrétním přestupku a může být až několik tisíc korun.


rybyKam na ryby bez povolenky

Oblíbené lokality pro rybolov bez povolenky

Pokud máte zájem o rybaření, ale nemáte povolenku, existují v České republice některé lokality, kam můžete vyrazit na ryby bez nutnosti vlastnit platnou rybářskou povolenku. Jednou z takových lokalit je například Žralokovka, malebné jezero ležící v krásném přírodním prostředí. Toto místo je oblíbené mezi rybáři, kteří rádi zdolávají kapry, candáty či štiky.

Kočovné řeky ideální pro rybaření

Kromě jezer existuje také možnost rybaření na některých kočovných řekách, kde není vyžadována povolenka. Jednou z takových řek je například Svratka. Řeka Svratka je ideálním místem pro rybáře, kteří chtějí chytat především pstruhy, lososy nebo sumce. Rybaření na této řece je vyhledáváno i kvůli malebnému okolí, které nabízí nádherné vyhlídky na přírodu.

Rybolov bez povolenky na soukromém pozemku

V některých případech je také možné rybařit bez rybářské povolenky na soukromém pozemku. Existují soukromí vlastníci rybníků, kteří umožňují rybaření bez nutnosti povolenky. Jedním z takových rybníků je například Čertovo jezero. Tento rybník se nachází v malebné krajině a přímo z pozemku je možné lovit ryby jako amury, kapry nebo štiky.


rybarina

Způsoby, jak legálně rybařit bez povolenky v ČR

Zde jsou některé způsoby, jak si v České republice legálně užívat rybaření i bez povolenky:

 • Používejte public fishery – místa určená pro volné rybaření, která nevyžadují povolenku.
 • Podívejte se na omezení v oblasti rybaření, kde se nacházíte. Některé oblasti mohou být vyjmety z povolenkového systému.
 • Zvažte účast na rybářských soutěžích, které mohou mít speciální povolení pro účastníky.
 • Navštivte rybářské veletrhy a expozice, kde často existují speciální zázemí pro rybaření bez povolenky.
 • Využijte možnosti nočních rybářských aktivit, které mohou být vyňaty z povinnosti povolenky.

Vše na KAPRY v AKCI

Rybaření v Čechách a na Moravě

BEZ KOMENTÁŘE