Střevle potoční – záhadná ryba České republiky (Brook lamprey – the mysterious fish of the Czech Republic)

0
95

Vláčecí nástrahy v AKCI

Střevle potoční – záhadná ryba České republiky

Střevle potoční, také známá jako brambornice, je považována za jednoho z nejzáhadnějších tvorů žijících v českých vodách. Tato bezostná ryba patří do čeledi potočnicovitých a její výskyt je omezen na vodní toky České republiky.

Střevle potoční je malá rybka, obvykle dorůstající délky kolem 12 cm. Její tělo je šedohnědé s tmavou hřbetní stranou a světlejšími boky. Má také charakteristický kroužek kolem úst, který slouží jako ochrana proti predátorům.

Tato tajemná ryba je známá svou unikátní reprodukční strategií. Samec střevle potoční si vyhloubí díru do měkkého písku na dně řeky, do které následně samici přiláká. Samice naklade vajíčka přímo do díry a samec je oplodní. Mladí rybičky se vyvíjejí v písku až do doby, kdy jsou dostatečně vyvinuté, aby se samostatně vyhrabaly a opustily díru.

Střevle potoční je velmi citlivá na znečištění vody a ohrožení představuje ztráta přirozeného prostředí a znečistění řek a potoků. Naštěstí jsou v České republice prováděna opatření k ochraně této ohrožené ryby, která je známkou čistoty a ekologické stability našich vodních toků.

Díky své záhadné povaze a ohrožení je střevle potoční fascinujícím tvorem, který si zaslouží naši péči a ochranu.

rybareni


Střevle potoční – záhadná ryba České republiky

Úvod

Střevle potoční (Lampetra planeri) je zajímavá a záhadná ryba, která se vyskytuje v České republice. I přesto, že si mnoho lidí
nepřipustí, jak unikátní a fascinující tato ryba je, střevle potoční má významnou roli v ekosystému a biologii našich vodních toků.
V tomto článku se blíže podíváme na toto malé a záhadné tvor.

Popis

Střevle potoční je drobná ryba, která dorůstá obvykle délky 12-20 centimetrů. Její tělo je červenohnědé až hnědé barvy, s charakteristickou
párovou papilou na horní straně hlavy. Tato papila se používá k přichycení ke kamenným povrchům, a proto je střevle potoční bývá často
nalézána v rychle tekoucích potocích a řekách.

Způsob života

Střevle potoční je známá svým parazitickým způsobem života. Po položení vajíček do měkkých sedimentů na dně vodního toku, se larvy střevle
potoční aktivně pohybují a hledají vhodnou hostitelskou rybu, na kterou se přichytí. Vyživují se její krví a tím pádem mohou působit
určité škody na hostiteli. Po několika letech strávených na hostiteli se larva mění na dospělou formu ryby a opouští hostitele, aby se
vrátila do vodního toku, kde naklade svá vlastní vajíčka.

Význam

I přesto, že se mnozí lidé mohou domnívat, že střevle potoční nemá význam v naší přírodě, je to opak pravdy. Tato ryba hraje klíčovou
roli v ekosystému našich vodních toků. Je indikátorem vodní kvality a slouží jako potravní zdroj pro některé další druhy ryb a vodních
ptáků. Její existence je tedy důležitá pro udržení rovnováhy v hydrologickém systému.

Závěr

Střevle potoční je fascinující a záhadná ryba, která žije v naší české přírodě. Její parazitický způsob života a význam pro ekosystém
vodních toků ji dělají jedinečnou. Doufáme, že se brzy dostane většího povědomí o této záhadné rybě a její důležité roli v ochraně a
udržitelnosti našich vodních prostředí.

Zdroje:

Níže naleznete odkaz na webovou stránku s dalšími informacemi o střevli potoční:
https://www.rybsvaz.cz/zajimavosti/ryby/strevle-potocni.
Časté dotazy o Střevli potoční

Co je Střevle potoční?

Střevle potoční (Lampetra planeri) je druh ryby, který je známý pro svou záhadnost. Patří do čeledi střevlovitých.

Kde se Střevle potoční vyskytuje?

Střevle potoční je endemický druh České republiky. Vyskytuje se převážně v pstruhových vodách rychlých horských potoků.

Jakou má Střevle potoční velikost a vzhled?

Střevle potoční dosahuje délky přibližně 12-18 cm. Je tmavě hnědě zbarvená, s dlouhým a válcovitým tvarem těla. Její tělo je bez šupin a má přísavnou ústní destičku pro přichycení ke kamenným povrchům.

Čím se Střevle potoční živí?

Střevle potoční je parazitický druh ryby, který se živí tím, že se přichytí svou ústní destičkou k jiným rybám a vysává jim živiny.

Jaký je stav populace Střevle potoční?

Střevle potoční je považována za ohrožený druh v České republice. Ztráta přirozeného prostředí a znečištění vod patří mezi hlavní faktory, které přispívají k poklesu populace.


ryby
Ryba Střevle Potoční

Informace o rybě Střevle Potoční

Střevle potoční (Salvelinus fontinalis) je druh sladkovodní ryby patřící do čeledi lososovitých. Tato ryba je považována za druh střevle, který se vyskytuje převážně v potocích a řekách. Má charakteristické zbarvení, které se pohybuje od tmavě olivově zelené až po žlutou barvu.

Střevle potoční je oblíbenou rybou mezi sportovními rybáři díky svému bojovému duchu. Její čelisti jsou vybaveny drobnými zoubky, což jí umožňuje se živit drobným planktonem, vodními hmyzem nebo jikrami. Dokáže se vynikajícím způsobem přizpůsobit různým podmínkám prostředí včetně studených vod a vysokého obsahu kyslíku.

Rozšíření

Střevle potoční se vyskytuje v mírném pásmu severní polokoule. Přirozenými lokalitami výskytu jsou většinou čisté a studené vody řek, potoků a jezer. Ve světě existuje několik poddruhů střevle potoční, které se liší zbarvením a vzrůstem.

V České republice lze střevle potoční nalézt zejména v Krušných horách, Jeseníkách a Šumavě, kde jsou ideální podmínky pro její přirozený výskyt. Místy je ale i vyvezena za účelem zvýšení populace nebo pro sportovní rybolov.

Ohrožení a ochrana

Střevle potoční je v mnoha oblastech ohrožena vlivem lidské činnosti, zejména znečištěním vod, přemnožením invazních druhů ryb nebo regulací vodních toků. V některých státech, jako je například Kanada, se provádí programy na obnovu populace těchto ryb.

V České republice je střevle potoční chráněna zákonem jako ohrožený druh a její lov je omezen. Její ochranu podporují různé organizace zabývající se ochranou vodních ekosystémů.

Více informací o rybě střevle potoční naleznete na Wikipedii.


rybarina
Střevle potoční – záhadná ryba České republiky

  • Střevle potoční je zvláštní druh ryby, který žije v České republice.
  • Je považována za záhadnou rybu kvůli svému vzhledu a životnímu cyklu.
  • Střevle potoční je bezčelistnatá ryba s přisátými ústy a má stříbřitě šedou barvu.
  • Má také charakteristické otvory na bocích, které slouží k dýchání.
  • Tato ryba je endemickým druhem v České republice a vyskytuje se především v tekoucích vodách.
  • Její životní cyklus je úzce spojen s vodou a dočasnými vodními nádržemi.
  • Střevle potoční je ohrožený druh kvůli znečištění vod a regulacím vodních toků.
  • V poslední době se věnuje obnově populace střevle potoční a ochraně jejího přirozeného prostředí.
  • Tato záhadná ryba je důležitá součást přírodního ekosystému České republiky.

Rybí druhy

BEZ KOMENTÁŘE