Rybník Rohatec – rybařina Jihomoravský kraj

0
3774

Rybník Rohatec – rybařina Jihomoravský kraj – rybniční soustava Soboňky se nalézá 10 km severovýchodně od Hodonína mezi obcemi Ratíškovice a Rohatcem v malebném Račím údolí Ratíškovického potoka. K zajímavosti rybniků na Soboňkách náleží ta okolnost, že zde byl v tehdejším Československu prvně odchován amur bílý.

Prostředí okolo soukromého revíru rybník Rohatec nabízí naprostý klid a pohodu. Okolo rybníku roste hustá vegetace, která rybářům poskytuje ty nejlepší podmínky pro odpočinek a pohodový rybolov. Navíc břehy okolo soukromého revíru rybník Rohatec jsou příjemně travnaté a je z nich velice dobrý přístup až k vodě. Na soukromém revíru rybník Rohatec si mohou rybáři zachytat za velice příznivé ceny. Návštěvníci tohoto soukromého revíru jistě ocení i řadu dalších příjemných služeb, které zpohodlní celý lov.

Rybník Rohatec – rybařina Jihomoravský kraj – Ryby

Rybník Rohatec – Způsoby lovu

Přívlač, Dírky, “chyť a pusť”, “chyť a vezmi”

Rybník Rohatec – Ceny povolenek

 • Denní: 250 korun

Rybník Rohatec – Ubytování v okolí

Rybník Rohatec – Služby

Občerstvení, Parkoviště

Rybník Rohatec – Kontakt

Rybařství – Ing. Karel Pánský

Místo podnikání: Rohatec – Soboňky, 696 02

Bydliště: Brandlova 115, 69501 Hodonín

Mobil: +420 775359082, + 420721698247, +420722669035

E-mail: pansk.karel.ml@seznam.cz

Rybník Rohatec – mapa

Rozloha revíru: 3 ha

Kraj: Jihomoravský

 UBYTOVÁNÍ V BLÍZKOSTI REVÍRU

NEJLEPŠÍ UBYTOVÁNÍ V BLÍZKOSTI REVÍRU

Rybník Rohatec – Pravidla a omezení

Rybářský řád pro lov na dírkách a přívlači

 • Osoba provádějící lov na dírkách a přívlači si musí při lovu počínat tak, aby neohrozila sebe ani ostatní přítomné osoby.
 • Každý vytvořený otvor lovící po opuštění místa řádně označí tak, že do otvoru v ledu vsune větvičku zeleného chvojí, aby bylo zřetelně vidět, kde se otvor v ledu nachází.
 • Jednotlivé otvory (dírky) musí být od sebe vzdáleny nejméně 3m, musí však brát zřetel na tlouštku ledu. Při přívlači nedohodnou-li se jinak, platí stejná vzdálenost.
 • Vstup na led je na vlastní nebezpečí!
 • Lov je povolen na jeden prut o jednom návazci s háčky bez protihrotů,stejné pravidlo platí i pro přívlač (háčky bez protihrotů)
 • Vylovování a vyháčkování je nutné v lovícím otvoru (dírce), aby nedošlo k popálení ryby o led, pokud si lovící nechce rybu ponechat. Ryby vytažené na led se již nesmí pouštět znovu do vody, ale lovec si je musí koupit.
 • Též při přívlači se ryba musí vyháknout ve vodě, pokud to není možné, musí s ní být šetrně zacházeno, tak aby nedošlo k poškození. Ryba, která byla vytažena na břeh, podebrána, poškozena příliš hlubokým zaseknutím nástrahy, stiskem, nebo jinak, nesmí být vrácena zpět do vody. Lovící je povinen si tuto rybu ponechat a zaplatit podle druhu a velikosti.
 • Povinná výbava lovce je: pean, podběrák, háčky bez protihrotů,při přívlači vezírek popřípadě jiné nářadí na uchování ryb.
 • Ryby,které si chce lovec ponechat zapíše do odlovenky a uloží zabité do igelitové tašky,která se po konci lovu zváží a varovnáme se.
 • Kucháni zakoupené ryby je povoleno jen na určeném místě, jinde je tato činnost zakázána. Lovec si po sobě uklidí a vše vrátí do původního stavu.
 • Na vyzvání lovec předloží ke kontrole svá zavazadla.Díky pár jedincům z loňského roku se bude muset člověk snížit k tomu a začít míň důvěřovat lidem. Proto prosím potrefené husy,aby ani nechodili !!
 • Účastník lovu nesmí po sobě nechat volně ležící odpadky. Odpadky je nutné odložit do připravených pytlů.
 • Při nedodržení jakékoliv části těchto pravidel, budete vykázáni ze soukromého pozemku a to bez finanční náhrady!!!
 • Při odchodu je nutné vrátit odlovenku se zapsanými úlovky.
 • KOUPÍ ODLOVENKY SOUHLASÍM S DODRŽOVÁNÍM VÝŠE UVEDENÝCH PRAVIDEL!!!

Další revíry v Jihomoravském kraji

BEZ KOMENTÁŘE