Rybník Pařez – rybařina Královehradecký kraj

0
2497

Rybník Pařez – rybařina Královehradecký kraj – Rybník patří mezi významná lokální biocentra CHKO. Rozloha rybníku je 3,4 ha, je napájen z několika lesních přítoků. Dno rybníka je tvořeno pískem a jílem. Rybník nebyl vypuštěn od roku 1990. Rybářský klub České republiky na rybníku hospodaří od roku 2014. Obsádku rybníka tvoří trofejní kapři kolem 22 kg, jeseteři přes 20 kg, amuři, líni, candáti, štiky a zejména i trofejní sumci o váze až 100 kg. U rybníka je k dispozici kompletní zázemí, tj. restaurace, možnost ubytování v chatkách nebo hotelu, volejbalové a fotbalové hřiště. U rybníka jsou k zapůjčení pramice a drobné rybářské vybavení. Soukromý revír rybník Pařez leží ve Královehradeckém kraji nedaleko obce Pařezská Lhota a jen pár kilometrů od Jičína. Soukromý revír rybník Pařez je malebná nádrž, na které naleznete klid a pohodu. Rybník Pařez je perfektně zarybněný nádhernými rybami. Rybník Pařez tak rybářům nabízí vše, co by ideální soukromý revír nabízet měl.

Na soukromém revíru rybník Pařez si mohou rybáři zachytat za velice příznivé ceny. Na revíru rybník Pařez mohou rybáři lovit 24 hodin. Návštěvníci tohoto
soukromého revíru jistě ocení i řadu dalších příjemných služeb, které zpohodlní celý lov.

 

Rybník Pařez – rybařina Královehradecký kraj – Ryby

 

Rybník Pařez – Způsoby lovu

Kaprařina, Sumcařina, “chyť a pusť”

 

Rybník Pařez – Ceny povolenek

 • Denní pověření pro 1 osobu od 8:00 do 20:00 hod –200,-Kč
 • Pověření 24 hod (non-stop) pro 1 osobu –300,-Kč
 • Třetí prut –100,-Kč/den
 • Rezervace celého rybníka – dle domluvy
 • Doprovod nelovící osoby –50,-Kč/den

 

Rybník Pařez – Služby

Možnost pronájmu revíru jako celku, Noční lov, Občerstvení, Parkoviště, Přístupné pro ZTP, Správce na místě, Stany, Ubytování

 

Rybník Pařez – Kontakt

Rezervace na: 731 004 114,

stráž a prodej pověření: 775 487 796,

 

Rybník Pařez – mapa

Rozloha revíru: 3,4 ha

Kraj: Královehradecký

 UBYTOVÁNÍ V BLÍZKOSTI REVÍRU

Rybník Pařez – Pravidla a omezení

Působnost řádu závodů

 1. Tento provozní řád tvoří všeobecné obchodní podmínky k zajištění odlovu ryb na rybníku.
 2. Každý (lovící, návštěvník) je povinen se řídit tímto „Provozním řádem”, dodržovat ho včetně dalších právních norem.
 3. Rybářský klub České republiky (dále jen „RKČR”) vyhrazuje právo na změnu provozního řádu, přijetí dalších opatření. Za závazné se též považují pokyny RKČR.
 4. Lovící odlovují ryby na vlastní nebezpečí. Případná vzniklá majetková škoda nebo újma na zdraví nebude lovícím hrazena a RKČR za ni nenese žádnou odpovědnost. Obdobné platí i u návštěvníků, kteří se koupají na vlastní nebezpečí.
 5. Každý je povinen při své činnosti zejména respektovat obecný zájem na zachování rekreačního rázu rybníka.
 6. Státní rybářský lístek není podmínkou k odlovu.

Článek II.

Pravidla lovu

 1. Odlovující je povinen před započetím odlovu vždy informovat správce nebo jinou oprávněnou osobu RKČR, která zaeviduje jeho přítomnost a vydá mu pověření k odlovu.
 2. Doba odlovu se řídí typem pověření, denní od 8:00 do 20:00 nebo non-stop 24 hodin.
 3. Lovící je povinen zachovávat pořádek a přistupovat šetrně a ohleduplně k vodnímu dílu, chránit krajinu a přírodu, chovat se způsobem, který neobtěžuji jakýmkoliv způsobem ostatní rybáře nebo veřejnost nebo na toto jednání upozornit RKČR.
 4. Odlovující je povinen po skončení lovu uklidit po sobě místo a okolí.
 5. Je přísně zakázáno nešetrné zacházení s rybami.
 6. Odlovuje se metodou chyť a pusť, výjimka platí u karase, který se nesmí vracet zpět.
 7. Odlov probíhá na 2 pruty, každý o 1 háčku bez protihrotu na 1 pověření.
 8. Platí přísný zákaz zavážení a zanášení návnad a nástrah.
 9. Lovící je povinen umožnit kontrolu pověření k odlovu, rybářského náčiní nebo vozidla.
 10. Nedílnou přílohu provozního řádu tvoří i mapa rybníku, kde je vyznačen úsek (červeně), ze kterého platí zákaz rybolovu.
 11. Povinnou výbavu tvoří bazénová podložka, podběrák min. 80 cm, peán.
 12. Zakazuje se používání pletených šňůr výjma návazců, platí přísný zákaz sakování ryb.
 13. Odlovující je povinen zacházet šetrné s rybami při zdolávání, vylovení, focení a pouštění. Focení s rybou je dovoleno výlučně nad podložkou s podřepu max. 2 minut, poté musí být ryba puštěna zpět do vody.
 14. Zákaz vnadění partiklem, luštěnimami.
 15. Celoroční zákaz lovu dravců (přívlačí, na živou nebo mrtvou rybičku).
 16. Přísný zákaz nočního odjezdu od rybníka pro rybáře s pověřením NON-STOP.

Článek III.

Ostatní ustanovení

 1. Každý bere na vědomí, že rybník a jeho okolí je součástí Chráněné krajinné oblasti Český ráj a tomu je povinen přizpůsobit své chování a jednání.
 2. Je přísně zakázáno rozdělávání ohňů (tábořiště), výjma uzavřených grilů.
 3. Je přísně zakázáno stavění párty stanů, ukotvování plachet o okolní porosty a jiných přístřešků, výjimku tvoří speciální bivak/deštník zelené barvy, který je možno postavit výlučně po dobu lovu, pokud to vyžaduje počasí (déšť, sníh apod.) k ochraně zdraví rybáře.
 4. Je přísně zakázáno parkování vozidel na hrázi rybníka, panelové cestě po obvodu rybníka, vozidla mohou být zaparkována pouze na místě určeném RKČR.
 5. Pokud je zjištěno porušení, je RKČR oprávněn lovícího bez náhrady vyhostit a jeho nárok na odlov zaniká bez náhrady

 

Další revíry v kraji

BEZ KOMENTÁŘE