Ryba Síh Ostronosý – Fascinující chov a péče o tento raritní druh

0
106

Vláčecí nástrahy v AKCI
Ryba Síh Ostronosý – Fascinující chov a péče o tento raritní druh

Ryba síh ostronosý (Platypus cataphractus) je jedním z nejzajímavějších a nejkrásnějších druhů sladkovodních ryb. Patří do čeledi síhovitých a vyznačuje se svou neobvyklou podobou a chováním.

Chov této ryby vyžaduje specializovanou péči a vhodné podmínky. Síh ostronosý preferuje vodu s mírně kyselým pH a teplotou kolem 24-26°C. Je také důležité zajistit jim dostatek prostoru a vhodného substrátu. Ryba je výborným broukařem, takže strava by měla být bohatá na různé druhy hmyzu a živé potravy.

Tento raritní druh ryby je nejen fascinující pro svůj vzhled, ale také pro své unikátní chování. Síh ostronosý dokáže vydávat zvuky pomocí svalového působení na ploutve. Toto je vyvoláno třením zubů v čelistech a má sloužit jako komunikační prostředek mezi jednotlivými jedinci.


rybareniRyba Síh Ostronosý – Fascinující chov a péče o tento raritní druh

O rybě Síh Ostronosý

Ryba Síh Ostronosý (Anguilla anguilla), také známá jako síh, je zajímavý sladkovodní druh, který se vyznačuje svým charakteristickým vzhledem a fascinujícím chováním.

Vzhled a vlastnosti

Toto ještěrčí rybí stvoření dosahuje délky až 1 metr a váží přibližně 3 kg. Má dlouhé a úzké tělo pokryté slizem, který jí pomáhá při pohybu ve vodě. Její hlava je zaoblená a na konci je charakteristický ostruha, která jí dala jméno. Tento druh ryby se vyskytuje pouze ve sladké vodě a preferuje místa s mělkou vodou a bohatým vegetačním pokryvem.

Chov

Chov síha ostronosého vyžaduje specifické podmínky a vhodné zařízení. Pro optimální růst a vývoj ryby je důležité udržovat teplotu vody kolem 22-25 °C a zajistit dostatečný přísun kyslíku. Ideální je také nasadit filtraci vody a pravidelně provádět částečné výměny vody, aby byla udržována dobrá kvalita prostředí.

Péče

Síh ostronosý je masožravý druh, proto je třeba mu poskytnout vyváženou stravu. Jeho potravu tvoří převážně hmyz, korýši, žížaly a další menší vodní živočichové. Doporučuje se krmit rybu dvakrát denně a to množstvím, které je schopna sníst během několika minut. Důležité je také dodávat rybě dostatek živin a vitamínů, což lze zajistit například speciálními výživovými granulemi pro ryby.

Procházení prostředím

Síh ostronosý je převážně noční aktivní ryba, avšak v některých obdobích se může objevit i ve dne. Je známý svou schopností se přizpůsobit prostředí a překonávat překážky. Tito jedinci překonávají velké vzdálenosti během svého života. Dospělí ryby migrují na hromadění nebo na rozmnožovací místa, což je fascinující jev, který ukazuje jejich zázračnou instinktivní navigaci.

Ochrana a ohrožení

Ryba Síh Ostronosý je v současnosti považována za ohrožený druh. Její populace je výrazně snížená v důsledku nadměrného lovu, ztráty přirozeného prostředí a znečištění vod. Existuje celosvětová úmluva o ochraně tohoto druhu ryby, která má za cíl její záchranu a obnovení jejích populací.

Další informace o síhu ostronosém můžete najít na webu příroda viva.

Často kladené otázky – Ryba Síh Ostronosý

1. Co je ryba Síh Ostronosý?

Ryba Síh Ostronosý (Latinský název: Corydoras cataphractus) je raritní sladkovodní druh ryby, která je charakteristická svým ostrým uprostřed rozšířeným nosem. Tato ryba je oblíbená mezi akvaristy kvůli svému zajímavému vzhledu.

2. Jaká je správná péče o rybu Síh Ostronosý?

Správná péče o rybu Síh Ostronosý zahrnuje:

 • Používání přiměřeně velké nádrže s dobrou filtrací a kvalitní vodou.
 • Zajištění dostatečného množství úkrytů, jako jsou kytky, kořeny nebo jeskyně.
 • Podávání vyváženého krmiva, které obsahuje enzymy a vitamíny.
 • Pravidelné kontroly kvality vody a údržba akvária.
 • Zajištění klidného prostředí bez agresivních ryb, které by mohly poškodit ostrý nos ryby Síh Ostronosý.

3. Jak se rozmnožuje ryba Síh Ostronosý?

Rozmnožování ryby Síh Ostronosý probíhá převážně pomocí tření. Pářící se ryby kladoují svá vajíčka na pevné povrchy, jako jsou rostliny nebo kameny. Po tření je doporučeno odlovit vajíčka a přenést je do odlišné nádoby s čistou vodou. Po několika dnech se z vajíček vylíhnou malé rybky, které je nutné krmit vhodným krmivem pro mladé ryby.

4. Jaký je optimální teplotní a pH rozsah pro rybu Síh Ostronosý?

Optimální teplota vody pro rybu Síh Ostronosý se pohybuje mezi 22-26°C, zatímco ideální pH rovnováha se pohybuje v rozmezí 6-7.


rybyOstronosý síh – úžasná ryba s jedinečnými vlastnostmi

Popis

Ryba síh ostronosý (Platysilurus malarmo) patří mezi velmi zajímavé druhy ryb. Její unikátní vzhled a chování ji odlišuje od většiny ostatních ryb. Ostronosý síh je charakterizován svým podlouhlým tělem, dlouhým nosem a silným ocasem.

Výskyt

Tato ryba je přirozeně rozšířena v řekách a jezerech v Amazonii a Orinoku. Díky svým adaptivním schopnostem byla úspěšně rozšířena i do jiných částí světa, včetně Evropy. Můžeme ji potkat ve sladkovodních tocích s teplou vodou a mělkými dílčími proudy.

Chování a potrava

Ostronosý síh je noční druh ryby, který preferuje klidnou vodu s bogatým rostlinným pokryvem. Je výborným lovcem hmyzu, menších korýšů a ryb. Jeho ostrý nosem dokáže snadno lokalizovat kořist.

Ohrožení

Bohužel, kvůli úbytku přirozeného prostředí a znečištění vodních zdrojů se početnost ostronosého síha snižuje. Je proto důležité chránit jeho přirozené prostředí a vytvářet podmínky pro jeho regeneraci.

Externí odkaz

Pro více informací o rybě síh ostronosý, můžete navštívit stránku na Wikipedii zde: Ryba Síh Ostronosý na Wikipedii


rybarina

Ryba Síh Ostronosý – Fascinující chov a péče o tento raritní druh

 • Síh ostronosý je raritní druh ryby, který přitahuje pozornost svým jedinečným vzhledem.
 • Pro úspěšný chov a péči o síha ostronosého je důležité vybudovat vhodné akvárium s dostatečným prostorem a kvalitním vybavením.
 • Ryba se živí převážně drobnými korýši a vodními živočichy, lze ji také krmit umělou stravou vhodnou pro síhy.
 • Mezi základní náležitosti pro chov síha ostronosého patří udržování stabilních vodních parametrů a pravidelná údržba akvária.
 • Rybu nelze chovat s agresivními druhy, zvláště agresivní samec síha ostronosého může narušit harmonii v akváriu.
 • Síh ostronosý se rozmnožuje poměrně obtížně a je vhodné se poradit s odborníky před pokusem o rozmnožování v domácím akváriu.
 • Tento druh ryby si však zaslouží naši péči a pozornost díky svému unikátnímu vzhledu a zajímavému chování.

Rybí druhy

BEZ KOMENTÁŘE