Jak se rozmnožuje ryba Platýs Bradavičnatý: Pohlavní dospělost a rozmnožování

0
90

Vláčecí nástrahy v AKCI

Jak se rozmnožuje ryba Platýs Bradavičnatý: Pohlavní dospělost a rozmnožování

Platýs Bradavičnatý (Xiphophorus variatus) je sladkovodní ryba, která patří mezi populární a oblíbené druhy pro akvarijní chov. Pochází z tropických oblastí Ameriky, konkrétně z Mexika. Jedná se o malou rybu, která dosahuje délky kolem 5 až 7 centimetrů.

Rozmnožování platýsů bradavičnatých je relativně snadné a nenáročné. Ryby se rodí jako živorodé, což znamená, že mláďata se vyvíjejí uvnitř těla samice a po nějaké době jsou plně vyvinutá a připravená na samostatný život. Samice je schopná porodit až 20 až 40 mláďat najednou, a to několikrát za rok.

Pohlavní dospělost platýsů bradavičnatých je různá u samců a samic. Samec dosahuje pohlavní dospělosti přibližně ve věku 2 až 3 měsíců, zatímco samice kolem 3 až 4 měsíců. Rozpoznání pohlaví u platýsů je poměrně snadné. Samec má charakteristickou gonopod, což je přetvořená řitní ploutev, kterou využívá při kopulaci samic. Samice naopak nemá tento výběžek, její řitní ploutev je klasická.

Pro úspěšné rozmnožování platýsů bradavičnatých je důležité zajistit ideální podmínky a prostředí. Doporučuje se oddělit samečky od samic, až do doby, kdy jsou samicí vyplavena všechna mláďata. Dále je vhodné zajistit dostatek úkrytů a rostlin v akváriu, kde se ryby budou cítit bezpečně a pohodlně při rozmnožování. Také je důležité dbát na kvalitní výživu ryb a dostatečné zabezpečení hladiny vody.

Při rozmnožování platýsů bradavičnatých je možné pozorovat zajímavé chování samce. Ten se snaží zaujmout samici různými tanečky a následně použít svůj gonopod k oplození vajíček. Samice pak porodí živá mláďata, která jsou plně vyvinutá a schopná okamžitě plavat a přijímat potravu.

V akvaristických kruzích jsou platýsi bradavičnatí oblíbení díky svým krásným barevným variacím a relativně snadnému chovu. Při správné péči a podmínkách se tato ryba dokáže dobře rozmnožovat a přispět k bohatství života ve vašem akváriu.

rybareni


Jak se rozmnožuje ryba Platýs Bradavičnatý: Pohlavní dospělost a rozmnožování

Pohlavní dospělost

Ryba Platýs Bradavičnatý (Xiphophorus variatus) je drobný sladkovodní druh ryby, který se vyskytuje v tropických a subtropických oblastech. Pohlavní dospělost u tohoto druhu ryby je závislá na pohlaví a velikosti jedince. Samečci se obvykle stávají pohlavně dospělými ve věku 2-3 měsíců, kdy dorůstají do délky kolem 3 cm. Samičky však dosahují pohlavní dospělosti obvykle ve věku 3-4 měsíců a dosahují délky okolo 4 cm.

Rozmnožování

Platýs Bradavičnatý je vzpřímený rozmnožovatel. Samičky tohoto druhu produkují malé množství jiker, které jsou vyvíjeny v jejich těle. Samečci mají gonopodium, což je modifikovaná ploutev, kterou používají k přenosu spermatu do samičky. Poté, co sameček přenesl sperma, samička postupně klade malé jikry do vegetace nebo jiných úkrytů. Po kladení se rodiče mohou rozmístit. Samčí gonopodium je též využíván pro agresivní chování a soupeření o teritorium uvnitř druhu.

Platýs Bradavičnatý v akváriu

Platýs Bradavičnatý je oblíbeným druhem pro chov v akváriích. Je nenáročný na výživu a podmínky chovu. Při rozmnožování v zajetí je vhodné mít dostatek úkrytů pro samičky, aby mohly bezpečně klást jikry. Voda by měla být čistá a v teplotě kolem 22-26 °C. Zdravé a vyvážené stravě a vhodným podmínkám pro rozmnožování pomáhá dosáhnout šťastného a plodného chovu ryb v akváriu.

Otázky a odpovědi o rozmnožování ryb Platýs Bradavičnatých

1. Jaké je věk, kdy ryba Platýs Bradavičnatý dosahuje pohlavní dospělosti?

Ryba Platýs Bradavičnatý obvykle dosahuje pohlavní dospělosti ve věku 2-3 měsíců.

2. Jak probíhá rozmnožování ryby Platýs Bradavičnaté?

Rozmnožování ryby Platýs Bradavičnaté je viviparous, což znamená, že mláďata se vyvíjejí uvnitř samice a rodí se živá a plně formovaná.


rybyO Rybě Platýs Bradavičnatý

Popis

Ryba Platýs Bradavičnatý (Xiphophorus maculatus) je sladkovodní ryba původem z oblasti střední Ameriky. Patří mezi populární druhy akvarijních ryb díky svým pestrobarevným ploutvím a zdobným skvrnám na těle.

Chov

Tento druh ryby je vhodný pro začátečníky v chovu akvarijních ryb. Platýsi bradavičnatí jsou mírumilovné a snadno se rozmnožují. Jsou adaptabilní a dokážou se přizpůsobit různým podmínkám ve vodě. Ve vhodném prostředí se mohou rychle množit, což je jedním z důvodů, proč jsou tak oblíbení mezi akvaristy.

Strava

Platýsi bradavičnatí jsou všežraví a jejich strava by měla obsahovat různé druhy potravy. Patří sem například kvalitní granule pro akvarijní ryby, živé nebo mražené potravy jako jsou červi, dafnie, artemie nebo vařené zelené listy zeleniny. Vhodné je také doplňovat stravu o vitamíny určené pro akvarijní ryby, které podporují jejich zdraví a odolnost.

Akvarijní podmínky

Pro správný chov Platýsů bradavičnatých je důležité zajistit vhodné akvarijní podmínky. Doporučuje se akvárium s minimálním objemem 50 litrů, které je dostatečně vybavené filtrací a vyhřívacím prvkem. Ryby preferují teplotu vody mezi 22 a 26 °C a mírně zásadité pH v rozmezí 7,2 až 8,2.

Zajímavosti

Jednou z zajímavostí ryby Platýs Bradavičnatý je, že samečci mají na ocasní ploutvi prodlouženou výrůstek, tzv. gonopodium. Tento orgán slouží k reprodukci a samec ho používá pro přenos spermatu do samice. Platýsi jsou také oblíbenou rybou pro vytváření různých barevných variant při selektivním chovu.

Zdroj

Pro více informací o rybě Platýs Bradavičnatý si můžete přečíst článek na Wikipedii.


rybarina

Jak se rozmnožuje ryba Platýs Bradavičnatý: Pohlavní dospělost a rozmnožování

  • Platýs Bradavičnatý (Xiphophorus variatus) je druh sladkovodní ryby, která se rozmnožuje pohlavně.
  • Pohlavní dospělost u samců a samic nastává obvykle ve věku 3-4 měsíců.
  • Samci jsou menší než samice a mají charakteristický dlouhý ocasní ploutev, který je zbarvený a vyztužený.
  • Při rozmnožování dochází k tzv. vnějšímu oplodnění, kdy samec uchopí samici za kloaku a uvolňuje spermie.
  • Samice následně klade vejce, která jsou oplodněna spermiemi samce.
  • Vejce jsou přichycena na povrch rostlin nebo jiných předmětů v akváriu.
  • Samička samostatně může naklást až 30 a více vajec během jednoho rozmnožování.
  • Vejce se inkubují asi 3 týdny, než se z nich vylíhnou malé rybky.
  • Po vylíhnutí se rybky postupně vyvíjejí a rostou, až dosáhnou pohlavní dospělosti.

Rybí druhy

BEZ KOMENTÁŘE