Jak rozpoznat samce a samice ryby siven amerického?

0
89

Vláčecí nástrahy v AKCIJak rozpoznat samce a samice ryby siven amerického?

Ryba siven americký (Lepomis macrochirus) je populární druh sladkovodní ryby, která žije ve vodních tocích Severní Ameriky. Pokud se chcete naučit rozpoznat samce a samice této ryby, existuje několik znaků, na které se můžete zaměřit.

Barva: Ve srovnání se samičkami mají samečci ryby siven amerického vyšší intenzitu barev. Samci mají obvykle zářivou modrou nebo zelenou barvu s červenými nebo oranžovými skvrnami na břišním ploutví nebo ocasní ploutvi.
Tvar těla: Samečci mají často více plošší tělo ve srovnání se samičkami, které mají tendenci mít zakulacenější postavu.
Velikost: Samečci mohou být obecně větší než samičky a dosahovat až 25 cm délky.

Je však důležité si uvědomit, že identifikace pohlaví ryb siven amerického pomocí těchto znaků může být zdlouhavá a někdy nepřesná. Nejlepší způsob, jak rozpoznat pohlaví této ryby, je provést genetický test nebo se poradit s odborníkem.


rybareni
Jak rozpoznat samce a samice ryby siven amerického

Samci

Samci ryby siven amerického mají obvykle výraznější a pestřejší zbarvení než samice. Mohou mít například modré, červené nebo žluté odstíny. Jejich ploutve jsou také většinou delší a mají výraznější vzory. Samci se často snaží upoutat samičky pomocí těchto barevných a vizuálních signálů.

Samice

Na rozdíl od samců mají samice ryby siven amerického méně výrazné zbarvení. Jejich ploutve jsou obvykle kratší a méně barevné. Samice se často soustředí na klidnější život a ochranu svých potomků. V případě rozmnožování se často ukrývají mezi rostlinami a substratem, kde klade svá vajíčka.

Pokud potřebujete vizuální představu o rozdílu mezi samci a samicemi, doporučuji navštívit rybicky.net, kde najdete fotografie a podrobné informace o rybách siven amerického.

Ujistěte se vždy, že před nákupem nebo chovem ryb siven amerického máte dostatečné znalosti o jejich pohlaví, jelikož to může mít vliv na jejich chování, rozmnožování a interakce ve vašem akváriu.
Časté otázky týkající se jak rozpoznat samce a samice ryby siven amerického

1. Jaké jsou typické znaky samce ryby siven amerického?

Typické znaky samce ryby siven amerického zahrnují:

 • Výrazné zbarvení těla s jasnými odstíny modré, oranžové a červené
 • Dlouhé hřbetní ploutve
 • Vyvinutá pohlavní píšťalka na konci břišní ploutve

2. Jaké jsou typické znaky samice ryby siven amerického?

Typické znaky samice ryby siven amerického zahrnují:

 • Méně výrazné zbarvení těla ve srovnání se samcem
 • Menší velikost než samec
 • Nevyvinutá pohlavní píšťalka

3. Existují nějaké spolehlivé metody rozpoznání pohlaví ryby siven amerického?

Ano, existuje několik spolehlivých metod rozpoznání pohlaví ryby siven amerického:

 • Vizuální kontrola zbarvení těla a tvaru ploutví
 • Kontrola přítomnosti pohlavní píšťalky u samců ryb
 • Srovnání velikosti a tvaru těla mezi jednotlivými rybami

4. Jak důležité je rozpoznání pohlaví ryb siven amerického?

Rozpoznání pohlaví ryb siven amerického je důležité především při chovu a rozmnožování těchto ryb. Správné určení pohlaví je důležité pro vybrání vhodných párů při chovu a také pro správné nastavení podmínek v akváriích či přírodních prostředích.

rybyRyba Siven Americký

O charakteristikách

Ryba Siven Americký je sladkovodní ryba, která patří do čeledi kaprovitých. Její latinský název je Alburnus alburnus. Tato ryba je často přítomná v evropských i severoamerických vodách, včetně republiky České.

Vzhled a chování

Ryba Siven Americký dosahuje průměrné délky okolo 10-15 cm, ale mohou se vyskytovat i větší jedinci. Její tělo je charakteristicky šedé a z boků mírně stříbrné. Má bočně zploštělé tělo a drobné šupiny. Tato ryba je hejnový druh a často se vyskytuje v menších skupinách nebo stádech.

Ekologie a výskyt

Ryba Siven Americký obývá sladké vody jako jsou řeky, jezera a rybníky. Její potravou jsou drobné vodní živočichové a rostlinný plankton. Tato ryba preferuje místa s klidným prouděním a dostatkem úkrytů jako jsou vodní rostliny či bloky dřeva.

Ryba Siven Americký v Česku

V České republice je Ryba Siven Americký poměrně hojně rozšířeným druhem. Lze ji najít ve většině rybníků a řek na našem území. Je často společníkem kaprů a jiných přítomných druhů. Díky svému klidnému chování a oblíbenosti mezi rybáři je častým cílem sportovního rybolovu.

Pro více informací o Rybě Sivenu Americkém navštivte tuto stránku na Wikipedii.


rybarina

Jak rozpoznat samce a samice ryby siven amerického?

 • Samci mají obvykle živější a sytější zbarvení než samice.
 • Samci často vykazují větší velikost než samice.
 • Samci mají delší a ostřejší ocasní ploutev než samice.
 • Samci během námluv mohou vykazovat agresivní chování vůči samičkám nebo jiným samcům.
 • Samice často mají širší břicho při tření, způsobené přítomností vajíček.
 • Samice mohou vykazovat třecí barvy, které se liší od jejich normálního zbarvení.


Rybí druhy

BEZ KOMENTÁŘE

ZANECHAT ODPOVĚĎ