Jak chovat pstruhy obecné na potocech

0
96

Vláčecí nástrahy v AKCI

Jak chovat pstruhy obecné na potocech

Úvod

Pstruh obecný je jedním z nejznámějších druhů ryb v českých potocech. Jeho chov na potocích je obzvláště důležitý pro ochranu tohoto druhu a udržení ekosystému. V tomto článku se zaměříme na klíčové aspekty a zásady chovu pstruhů obecných na potocech.

Klíčová slova: pstruh, rybník, chov, potoční ekosystém, ochrana životního prostředí

rybareni

Jak chovat pstruhy obecné na potocech

1. Úvod

Tento blogový příspěvek se zaměřuje na chov pstruha obecného na potocech. Pstruh obecný je populární druh ryby v České republice a nabízí možnost vytvořit si vlastní malou rybářskou lokalitu.

2. Výběr vhodného potoka

Pro chov pstruha obecného je důležité zvolit vhodný potok, který splňuje několik kritérií. Potok by měl mít čistou vodu a dostatek přírodních zákoutí pro pstruhy. Je také důležité zjistit, zda je chov pstruhů v daném potoku povolen a získat potřebné povolení od správních orgánů.

3. Vytvoření rybářského revíru

Pro chov pstruhů obecných je vhodné vytvořit rybářský revír o dostatečné délce. Revír by měl obsahovat různá prostředí, jako jsou proudy, peřeje a klidnější úseky, aby byly pstruhy spokojené a mohly se rozmnožovat. Důležité je také zajistit dostatečné množství přírodní potravy pro pstruhy, jako jsou hmyz a menší ryby.

4. Kontrola kvality vody

Je nezbytné pravidelně kontrolovat kvalitu vody v potoku, ve kterém jsou pstruzi chováni. Kvalita vody má přímý vliv na zdraví a růst pstruhů. Je vhodné mít dostupné testovací sady, které umožní monitorovat obsah kyslíku, pH a dalších důležitých parametrů vody. V případě potřeby je nutné přijmout opatření k upravení nebo ošetření vody.

5. Krmení pstruhů

Pro optimální růst a zdraví pstruhů je důležité poskytovat jim vyváženou stravu. Vhodnou volbou je specializované krmivo pro pstruhy, které obsahuje všechny potřebné živiny. Krmení by mělo být pravidelné a rozložené do několika menších dávek během dne. Je také možné doplnit jejich stravu živou potravou, jako jsou červi, larvy nebo hmyz.

6. Podpora rozmnožování

Pro zachování populace pstruhů je důležité podpořit jejich rozmnožování. Vytvoření vhodných podmínek pro tření, jako jsou prohlubně v potocech s oblázky, je nezbytné. Pstruzi obecní kladou svá jikry na oblázky, kde se následně vyvíjejí až do fáze larvy. Je nezbytné zajistit dostatečný prostor a vhodné prostředí pro tento proces.

7. Omezování predátorů

Aby byli pstruzi obecní v bezpečí, je důležité omezit přítomnost případných predátorů. V okolí revíru je vhodné odstranit ryby dravého charakteru, jako jsou štiky nebo sumci, a případně je nahradit vhodnými druhy ryb.

8. Opatření při extrémních povětrnostních podmínkách

Při extrémních povětrnostních podmínkách, jako je silný déšť nebo vysoké teploty, může hladina potoka výrazně stoupat nebo klesat. Je důležité sledovat tyto změny a přijmout opatření na zajištění bezpečnosti pstruhů. To může zahrnovat přemisťování ryb do jiných částí potoka nebo poskytování dalšího přísunu kyslíku do vody.

Závěr

Chov pstruha obecného na potocech vyžaduje pečlivou péči a správné podmínky. Dodržováním uvedených tipů můžete vytvořit úspěšnou rybářskou lokalitu s kvalitními pstruhy obecnými. Nezapomeňte pravidelně monitorovat kvalitu vody a dbát na vhodné krmení a podmínky pro rozmnožování.

Dodavatel krmiva pro pstruhy:

Pro více informací o krmivech pro pstruhy si můžete přečíst tento článek na našem dodavatelově webové stránce.


Jak chovat pstruhy obecné na potocech

Co je potřeba k chovu pstruhů obecných na potocech?

Pro úspěšné chování pstruhů obecných na potocech budete potřebovat následující:

 • Rybník nebo nádrž s tekoucí vodou
 • Dostatek kvalitního krmiva pro pstruhy
 • Kvalitní vodu s dostatečným obsahem kyslíku
 • Vhodnou teplotu vody
 • Dobrou kvalitu půdy na dně rybníka
 • Dostatečné množství prostoru pro pstruhy
 • Lastury nebo úkryty v rybníku pro pstruhy

Jak zajistit kvalitní vodu pro pstruhy obecné?

Aby měli pstruzi obecní optimální prostředí k životu, je důležité zajistit jim kvalitní vodu. Zde je několik tipů, jak toho dosáhnout:

 • Používejte čerstvou a neznečištěnou vodu z čistých zdrojů
 • Zajišťujte pravidelnou výměnu vody
 • Měřte a udržujte vhodnou teplotu vody (ideálně mezi 10-15 °C)
 • Monitorujte hladinu kyslíku ve vodě a případně ji doplňujte

Jak zvolit vhodné krmivo pro pstruhy?

Krmivo je klíčové pro správný růst a výživu pstruhů obecných. Při výběru krmiva se řiďte následujícími faktory:

 • Zvolte krmivo s vyváženým obsahem živin
 • Používejte kvalitní krmivo, které je dobře stravitelné
 • Zohledněte velikost a věk pstruhů
 • Dodržujte správnou dávkování krmiva


rybyRyba Pstruh Obecný Potoční

O pstruhu obecném potočním

Pstruh obecný potoční je sladkovodní ryba z čeledi lososovitých. Je to jedna z nejznámějších a oblíbených ryb, která se vyskytuje v českých řekách a potocích. Pstruh má charakteristickou zbarvenou kůži a je často chován i v umělých nádržích a rybnících.

Výskyt a biologie

Pstruh obecný potoční je převážně teplomilný, a proto se často vyskytuje v horských tokách a potocech s chladnou vodou. Preferuje čistou vodu s dostatkem kyslíku a kamenitým dnem, kde se může skrývat před predátory.

Chování a potrava

Pstruh obecný je dravá ryba, která živí převážně drobnými korýši, hmyzem a menšími rybami. Je aktivní jak v noci, tak ve dne a loví jak na hladině, tak ve střední vrstvě vody. Pstruh je velice rychlý a obratný plavec, což mu napomáhá při lovu.

Kulturní význam

Pstruh obecný potoční má dlouhou historii v české kuchyni a je oblíbenou rybou mezi rybáři i gurmány. Je často přítomen na rybářských soutěžích a festivalech, kde mu je věnována speciální pozornost. Připravuje se mnoho pokrmů s pstruhem – grilovaný, uzený nebo vykynutý. Je také obecně ceněná pro své výživové hodnoty a bohatý obsah omega-3 mastných kyselin.

Více informací o pstruhu obecném potočním na Wikipedii


rybarina

Jak chovat pstruhy obecné na potocech

 • Pstruhy obecné jsou ryby, které potřebují pro svůj život tekoucí vodu.
 • Je důležité zajistit pro pstruhy čistou a dostatečně kyslíkatou vodu.
 • Pstruhy preferují chladnější vody, optimální teplota je kolem 10-15°C.
 • Zvolte vhodnou velikost nádrže nebo potoka pro chov pstruhů, ideálně s přirozeným kamením, kde si mohou hledat úkryt.
 • Peskovité a kamenné dno potoka s rychle tekoucí vodou je pro pstruhy ideální.
 • Pstruhy jsou dravé ryby, krmte je kvalitním živým nebo mraženým krmivem.
 • Zajistěte pstruhům dostatečné množství prostoru pro plavání a vyhněte se přelidnění nádrže nebo potoka.
 • Pravidelně testujte kvalitu vody a udržujte ideální parametry pro pstruhy.
 • Pamatujte na to, že pstruhy jsou citlivé na znečištění vody, takže vyvarujte se používání chemických látek poblíž jejich prostředí.
 • Zajistěte dostatečné absorbování odpadních látek a odstraňujte je ze systému chovu pstruhů.

Rybí druhy

BEZ KOMENTÁŘE

ZANECHAT ODPOVĚĎ